П'ятниця, 31 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Надвірнянське л-во Надвірнянське лісництво. Площа 4170 .Лісничий Міщук Б.М.. с.Мирне Надвірнянський р-н.
Довбушанське лісництво Довбушанське лісництво.Лісничий Жолобчук В.М. Площа 4171 г. . уч.Верхня Зелениця.с.Зелена.Надвірнянський р-н.
Пасічнянське лісництво Пасічнянське лісництво.Лісничий Герба І.І.Площа 4811 г. вул.С.Галечко, 63, с.Пасічна.Надвірнянський р-н
Бухтівецьке лісництво. Бухтівецьке лісництво.Лісничий Онуфрак. В.Д .Площа 4289га. уч.Бухтівець. с.Пасічна. Надвірнянський р-н
Бистрицьке лісництво Бистрицьке лісництво. Площа 6629 г. Лісничий Мотрюк І.М. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н.
Довжинецьке лісництво Довжинецьке лісництво. Площа 5143 г. Лісничий Кузюк Б.Р. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н
Зеленське лісництво Зеленське лісництво. Площа 4840 г. Лісничий Жолобчук В.М. уч.Черник, с.Зелена. Надвірнянський р-н
Максимецьке лісництво Максимецьке лісництво. Площа 5210 г. Лісничий Михайлюк О.В. уч. Максимець. с.Зелена Надвірнянський р-н.

    Отримано Сертифікат відповідності !

 

    Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство» взяло на себе добровільне зобов'язання  за дотриманням вимог економічного, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства, шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру спільноти  міжнародних стандартів:  

-         екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

-         соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

-         економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

 Лісова сертифікація включає дві складові. Перша, це сертифікація системи ведення лісового господарства, а друга – сертифікація ланцюга постачання продукції. Під час першої відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог, друга торкається налагодження системи відстеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем.       Отже на виконання першої стадії лісової сертифікації, ДП «Надвірнянський лісгосп» повідомляє, що в травні 2017 року  аудиторською компанією «Легалліс» проведено основний аудит, де підприємством  витримано іспит по  - оцінці  відповідності системи ведення лісового господарства.                                                                               За результатами проведеної оцінки станом на сьогоднішній день ДП  «Надвірнянським лісгоспом» отримано сертифікат відповідності системи ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (ForestStewardshipCouncil®, FSC). Що нам дає сертифікат відповідності, зокрема:

-         покращення практики ведення лісового господарства та лісозаготівель;

-         формування привабливого для споживача іміджу підприємства;

-         отримання найновіших знань та практичних навичок екологічно та соціально орієнтованого лісівництва;

-         отримання від незалежної міжнародної організації підтвердження високого рівня ведення лісового господарства;

-         наближення рівня економічних, екологічних та соціальних стандартів лісового господарства до європейського рівня;

-         конкурентні переваги - довготермінове партнерство з покупцями сертифікованої лісопродукції за кордоном;

-         доступ до нових ринків збуту, зокрема тих, що висувають високі екологічні вимоги до лісопродукції.

Сучасні вимоги ведення лісового господарства вимагають приймати активну участь в  плануванні невиснажливого користування лісовими ресурсами, покращення екологічного стану та  дотримання  природної рівноваги з врахуванням усіх можливих наслідків для природи.

 

 Адміністрація

 

ДП «Надвірнянський лісгосп»