П'ятниця, 31 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Методична та правова інформація 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок" від 16 травня 2007 р. N 733.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів" від 12 травня 2007 р. N 724.

Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України).

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Лісовий кодекс України

Закон України "Про екологічну мережу України".

Закон України "Про бджільництво".

Закон України "Про природно-заповідний фонд України".

Закон України "Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі"

Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату".

Закон України "Про екологічну експертизу".

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон україни "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 року.

Закон України "Про охорону навколишнього середовища".

Закон України "Про про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи".

Закон України "Про соціальні послуги".

Закон України "Про участь у Рамсарській конвенції".

Закон України "Про Червону Книгу України".

Конвенції Міжнародної організації праці.

Конвенція про біологічне різноманіття.

Конвенція про водно-болотні угіддя та середовища існування існування водоплавної птиці.

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Конвенція щодо охорони Всесвітньої культурної та культурної спадщини.

Нормативи на спеціальне використання лісових ресурсів від 30 серпня 2008 року.

Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду від 6 липня 1998 року.

Положення про державну лісову охорону.

Правила відтворення лісів.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів".

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.

Трудовий кодекс України.