П'ятниця, 31 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Надвірнянське л-во Надвірнянське лісництво. Площа 4170 .Лісничий Міщук Б.М.. с.Мирне Надвірнянський р-н.
Довбушанське лісництво Довбушанське лісництво.Лісничий Жолобчук В.М. Площа 4171 г. . уч.Верхня Зелениця.с.Зелена.Надвірнянський р-н.
Пасічнянське лісництво Пасічнянське лісництво.Лісничий Герба І.І.Площа 4811 г. вул.С.Галечко, 63, с.Пасічна.Надвірнянський р-н
Бухтівецьке лісництво. Бухтівецьке лісництво.Лісничий Онуфрак. В.Д .Площа 4289га. уч.Бухтівець. с.Пасічна. Надвірнянський р-н
Бистрицьке лісництво Бистрицьке лісництво. Площа 6629 г. Лісничий Мотрюк І.М. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н.
Довжинецьке лісництво Довжинецьке лісництво. Площа 5143 г. Лісничий Кузюк Б.Р. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н
Зеленське лісництво Зеленське лісництво. Площа 4840 г. Лісничий Жолобчук В.М. уч.Черник, с.Зелена. Надвірнянський р-н
Максимецьке лісництво Максимецьке лісництво. Площа 5210 г. Лісничий Михайлюк О.В. уч. Максимець. с.Зелена Надвірнянський р-н.

 

 іфвіфв.jpg

 

                         

                               Заплановані завдання

                                     

 1. Цілі і завдання ведення лісового господарства.

 

 1. Організаційна структура підприємства.

 

 1. Система лісоуправління.

 

 1. Характеристика лісового фонду.

 

 1. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

 

 1. Запроекторвані об`єми лісозаготівлі та інші

лісогосподарські заходи.

 

 1. Фінансово – економічні показники.

 

 1. Планування коштів до місцевого бюджету.

 

 1. Виробничо-фінансовий план

 

 1. Заходи по охороні та захисту лісів.

 

               11.Організація ведення мисливського господарства.

 

               12.Лісовідновлення.

 

              13.Заходи щодо  виявлення та збереження рідкісних і

       зникаючих    видів  флори  та  фауни.

 

              14.Оцінка впливу на довкілля.

        

              15.Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля.

 

              16.Заходи щодо покращення соціальних захисту працюючих.

       

 1. Способи лісозаготівлі та технічне забезпечення.

 

 1. Сертифікація лісів.

 

 1. Дорожня інфраструктура.

 

 1. Кадрова політика на підприємстві.

 

                21.Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового

                 господарства.        

 

 1. Рекреаціна діяльність підприємства.

 

 

 

 

               

     

 ВСТУП

          План лісоуправління (заходів) по веденню лісового господарства  передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основа із яких – невиснажливе лісогосподарювання із врахуванням соціальних, економічних та екологічних наслідків, тобто створення умов для розвитку діяльності підприємства в рамках чинного законодавства.

       Стратегічне планування проводиться під час складання 10-річних планів організації та розвитку лісового господарства лісоврядчою організацією, а оперативне планування відбувається в рамках підготовки щорічних планів діяльності на основі 10-річного плану. Під час планування здійснюється: визначення та затвердження щорічної розрахункової лісосіки (максимально можливого обсягу заготівлі деревини в порядку рубок головного користування відповідно до принципів безперервного і постійного лісокористування).

      Основні вимоги сьогодення це ефективне господарювання,  необхідність забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу, соціальних гарантій працюючих та місцевого населення.

       1.Цілі і завдання  ведення лісового господарства.

 

       1.1.Першочергові цілі і завдання  ведення лісового господарства повинні

             містити наступні вимоги :

 

 • використання лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;
 • використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;
 • ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;
 • удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;
 • забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;
 • розроблення заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з нахилом на багатоцільове використання лісових ресурсів;
 • проведення заходів щодо вирішення лісівничо-екологічних питань в зоні діяльності лісгоспу;

 

 

 

 

 • оптимізація структури підприємства, підтримання лісистості території  на науково обґрунтованому оптимальному рівні;
 • сприяння розширенню природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;
 • здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку гірського туризму та ефективного використанння рекреаційних обєктів;
 • впровадження сучасних - новітніх, енергозберігаючих

     технологій  організаційних форм господарювання, сприяння

     покращенню лісівничо- економічних показників діяльності

     підприємства;

 • зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників лісгоспу;
 • сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;
 • забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими,

     екологічними та громадськими організаціями у формуванні

     лісової політики;        

           

           Рівень досягнення поставлених цілей і завдань оцінюється через кількісні та   якісні показники.

          На сьогодення, це  далеко не повний перелік завдань господарювання,

      однак   це одні з основних, які необхідно дотриматись з погляду    

      перспектив    ведення лісової господарки.

 

      2.Організаційна структура підприємства.

     2.1.Загальна характеристика підприємства.

      Державне підприємство  «Надвірнянське лісове господарствогосп» (надалі ДП   «Надвірнянський лісгосп»)  Івано-Франківського управління лісового та мисливського господарства,  Державного агенства лісових ресурсів України,  розташований   в південно-західній частині Івано-Франківської області на території Надвірнянського адміністративного району.

       Поштова адреса: ДП «Надвірнянський лісгосп», 77753, вул.Соборна - 163,   м. Надвірна,  Івано-Франківська область.

         ДП «Надвірнянський лісгосп», колишній Надвірнянський лісокомбінат виробничолісозаготівельного об`єднання «Прикарпатліс» Мінліспрому УРСР, був організований в 1995 році згідно постанови РМ  УРСР  №1834 від 30.11.1995 року «Про організацію системи управління лісовим гомподарством і лісозаготівлею» на базі ліквідованих Надвірнянського

     лісгоспу і    Надвірнянського деревообробного комбінату. Припинення функціонування Надвірнянського лісокомбінату як комплексного підприємства і створення на базі його лісового фонду Надвірнянського держлісгоспу відбулося у 1995 році на виконання Указу Президента України від 24.02.1995 року №142/95 і постанови КМ  України №322 від 05.05.1995 р. «Про вдосконалення    управління лісовим та мисливським господарством у Закарпатській, Івано – Франківській, Чернівецькій областях».

         Надання в постійне користування земель лісового фонду держлісгоспу    здійснене розпорядженням Івано – Франківської облдержадміністрації від

    05.04.1996 р.№238. Загальна площа лісгоспу (станом на 01.01.2017р) становить

     - 44921га.

2.2.Розподіл площі за місцевими органами влади та лісництв приведено в таблиці 2.2.1.                                                                                         

Табл.2.2.1.

п/п

Назва Рад народних депутатів

Назва лісництва

Адміністративний район

Площа, га

1

  Надвірнянська міська     рада

Надвірнянське

Надвірнянський

4180

2

 Пасічнянська с/р

Пасічнянське

Надвірнянський

4801

3

 Пасічнянська с/р 

уч.Бухтівець

  Бухтівецьке

Надвірнянський

4289

4

 Зеленська с/р

 уч. Черник

  Зеленське

Надвірнянський

4885

5

 Зеленська с/р

 уч. Черник

Довбушанське

Надвірнянський

4171

6

 Зеленська с/р

 уч. Максимець

Максимецьке

Надвірнянський

5200

7

 Бистрицька с/р

  Бистрицьке

Надвірнянський

6609

8

 Бистрицька с/р

Довжинецьке 

Надвірнянський

5127

9.

 Бистрицька с/р

  Річанське

Надвірнянський

5659

 

 Всього по лісгоспу:

   

44921

                                         

    Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картографічних матеріалах лісовпорядкування.                                                                                                                                   Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведене в різні роки дирекцією лісів Польші. Наступні лісовпорядні

роботи проводились в 1951, в 1960, в 1967, в 1978, в 1988, в 1996 в 2008 роках. В 2018 році розпочато базове лісовпорядкування Львівською лісовпорядчою експедицією і на сьогодення в стадії проведення.

  2.3.Характеристика природно- кліматичних умов.

    Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до району     Внутрішніх Карпат, гірсько-Карпатського округу Українських Карпат. Клімат  району помірно-континентальний, характерний до південно-західної частини Івано-Франківської області.

      Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства приведена в таблиці 2.3.1.  

                                                                                          Табл. 2.3.1.

Нава показників

Одиниці вимірювання

Значення

Дата

 1. Температура повітря:
     

-        середньорічна

градус

+7,3

 

-        абсолютна максимальна

градус

+34,0

 

-        абсолютна мінімальна

градус

-35,5

 

2.Кількість опадів на рік

мм

797

 

3.Тривалість вегетаційного періоду

днів

165

 

4.Останні заморозки весною

дата

 

31.05.

5. Перші заморозки восени

дата

 

10.10.

6.Середня дата замерзання річок

дата

 

24.11.

7. Середня дата початку повені

дата

 

15.03.

8. Сніговий покрив

     

-        середня товщина

см

40

 

-        час появи

дата

 

29.10.

-        час сходження у лісі

дата

 

15.04.

9. Глибина промерзання грунту

см

35

 

 

  Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових культур насаджень слід відмітити пізні весняні та ранні осінні заморозки, які згубно впливають на сходи і молоді пагони деревних порід. В межах північного схилу Карпат, де розташована територія лісгоспу, переважно круті, часто стрімкі схили, на яких іноді відсутній грунтовий покрив. Найвищою точкою на території району є гора Довбушанка (1760 м н. р. м.)       

Кількість опадів  760 мм, тривалість вегетаційного періоду  190-200 днів. Переважаючі вітри:

 - взимку – північно-західні;

- весною – південно-західні;

- влітку –західні;     

-восени   північно – західні;  швидкість яких 2-4 м/сек.

    За стрімкістю схили в гірській частині лісгоспу поділяються (% від загальної

     гірської площі):

 • пологі (до 10 градусів )                                       - 5,7%
 • покаті (11-20 градусів) - 39,1%
 • стрімкі (21-30 градусів на південних

і 21-35 на північних схилах)                                  - 50,6%

 • дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних

і 35 градусів на північних схилах)                        - 4,6%

      Основними грунтоутворюючими породами в Карпатах і Прикарпатті є продукти вивітрювання глинистих сланців. За механічним складом серед них переважають середньосуглинисті і важкосуглинисті утвори.

       Обстеження і карбування грунтів було виконано силами грунтово – лісотипологічної партії Українського лісовпорядного підприємства ВО «Укрдержліспроект» (1964-1966 роки). За результатами обстеження і картування в лісгоспі було виділено шість основних типів грунтів, зокрема:

 • бурі гірсько- лісові грунти складають основну частину грунтового покриву лісгоспу і займають 34 516 га (500-1400м.н. р.м.);
 • бурі лісові грунти – розповсюджені на території Надвірнянського, Пасічнянського, Бухтівецького лісництв на площі 13369 га (350-500 м.н.р.м.);
 • гірські лугові грунти – поширені вище межі лісів, в зоні субальпійських лук – полонин в діапазоні абсолютних висот 1150-1600 м.н.р.м. на площі 1064 га;  
 • гірсько – підзолисті грунти, приурочені до вершин гірських хребтів на висоті 900-1600 м.н.р.м. на площі 4677 га;
 • дерново – підзолесті грунти поширені на території Надвірнянського лісництва на площі 1087 га;
 • дернові грунти – зустрічаються на територіях Бистрицького, Довжинецького, Річанського, Максимецького і Надвірнянського лісництв на площі 401га.

Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Дністер. За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до вологих.

3.Система  лісоуправління.

     Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки та з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Лісовим Кодексом  України і регулюються іншими законодавчими актами щодо ведення лісового господарства. Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства. Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство» ( надалі ДП «Надвірнянський лісгосп») підпорядковане Івано-Франківському  обласному управлінню лісового та мисливського

 господарства, яке є територіальним органом Держлісагенства України.

      У структуру ДП «Надвірнянський лісгосп » входить дев`ять лісництв,  одна авто- тракторна дільниця (АТД), дорожня дільниця (Д/д), нижній склад (Н/с).                                                                                                                   Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво. Лісгосп розташований на території Надвірнянського адміністративного району Івано- Франківської області.

      Струкрурні підрозділи – лісництва переважно розташовані в гірській місцевості і складають значиму вагу в зайнятості місцевого населення.

      В структуру управління лісгоспу входять:

 • директор лісгоспу;
 • перший заступник (головний лісничий);
 • головний інженер;
 • головний бухгалтер;
 • головний економіст;
 • начальник відділу лісового господарства;
 • начальник виробничо- технічного відділу;
 • начальник відділу по відведенню і таксації лісосік;
 • начальник авто- тракторної дільниці.

Склад лісництва:

 • лісничий ;
 • помічник лісничого;
 • майстри лісу по лісозаготівлі;
 • старший майстер лісу;
 • майстер лісу;

          Середня площа майстерсько обходу складає  848 га за які відповідають   майстри лісу, які є матеріально відповідальними особами, і

      підпорядковуються старшому майстру лісу.

          Станом на 01.01.2019 року загальна кількість працюючих на підприємстві- 287 чоловік в тому числі адміністративно управлінський апарат 139 і робітників 148 чоловік.

         Збільшення чисельності працюючих передбачається на літній період, як сезонні робітники по цивільно правових угодах.

          Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною базою і достатнім кадровим потенціалом, має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства. Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти, отримані від реалізації лісопродукції.

            На ведення лісового господарства на 2019 рік заплановано використати коштів на суму близько 33,5 млн. грн. Заплановані обсяги робіт і витрати на їх проведення по видах робіт на 2019 рік відображені в техпромфінплані, який знаходиться в плановому відділі підприємства та обласному управлінні лісового та мисливського господарства.  

                         

      4.Характеристика лісового фонду.        

         Ліси лісгоспу віднесені до II лісотаксового поясу. Існуючий розподіл площі на лісотаксові пояси, розряди і категорії лісів  відповідає господарському значенню, сучасним природним економічним умовам району. 

                                                                                                                                                                                4.1.Поділ лісів на категорії приведено в таблиці 4.1.1.                                                                                                 

                                                                                                                                            Табл. 4.1.1.                                                                                                                                                            

 

 

Категорії лісів та вконувані ними функції

Площа за даними теперішнього лісовпорядкування

 
 

        га

         %

 
 

 

 

 

 
 

Ліси прриродоохоронного, наукового, історико- культурного призначення

 
 

Заповідні лісові урочища

888,7

2,0

 
 

Памятки природи

325,3

0,7

 
 

Заказники

2187,2

4,9

 
 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

281,1

0,6

 
 

Разом по категорії лісу:

3682,3

8,2

 
 

                                                    Рекреаційно- оздоровчі ліси

 
 

Лісопаркова частина лісів зелених зон

981,5

2,2

 
 

Лісогоподарська частина лісів зелених зон

1421,5

3,2

 
 

Рекреаційно- оздоровчі ліси поза межами зелених зон

68,4

0,1

 
 

Разом по категорії лісу:

2471,4

5,5

 
 

                                                                             Захисні ліси

 
 

Ліси протиерозійні

13590,1

30,3

 
 

Ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних обєктів

2724,6

6,0

 
 

Разом по категорії лісу:

16314,7

36,3

 
 

 Експлуатаційні ліси

 
 

Експлуатаційні ліси

22452,6

50,0

 
 

Всього по лісогосподарському підприємству:

44921,0

100,0

 

    

 

 

 

4.2.Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

 

       за панівними породами та групами віку, в тис.м3 наведено в таблиці 4.2.2.

 

             

Табл. 4.2.2.

           

Господарство,

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку , тис.м3

 

порода

молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі і перестійні

всього

 

1.Хвойне

382,08

6156,28

2030,77

1949,65

10518,78

 

сосна

4,63

110,75

3,83

8,88

128,09

 

ялина

358,17

5957,03

1989,8

1859,92

10164,92

 

ялиця

18,92

86,72

36,35

68,95

210,94

 

модрина

0,36

1,78

0,79

11,9

14,83

 

2.Твердолистяне

62,77

2134,36

536,48

326,54

3060,15

 

дуб високостовбурний

22,84

197,75

17,78

 

238,37

 

дуб низькостовбурний

 

1,64

 

3,09

4,73

 

бук

39,93

1926,67

510,25

317,02

2793,87

 

граб

 

4,68

6,62

6,43

17,73

 

ясен

   

1,09

 

1,09

 

клен

 

3,62

0,74

 

4,36

 

3.Мягколистяне

0,13

45,08

36,93

83,91

166,05

 

береза

0,13

35,27

23,48

30,78

89,66

 

осика

 

0,7

3,35

4,68

8,73

 

вільха

 

8,8

10,1

48,01

66,91

 

липа

 

0,21

   

0,21

 

тополя

     

0,44

0,44

 

верби деревовидні

 

0,1

   

0,1

 

Всього

444,98

8335,72

2604,18

2360,1

13744,98

 
                     

 

4.3. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за

категоріями  лісових ділянок.

 

-  загальна площа                               – 44921,0 га;

- вкриті лісовою рослинністю      – 41084,6 га;

- не вкриті лісовою рослинністю – 2134,0 га;

- нелісові землі                                    - 1702,4 га

4.4. Природно - заповідний фонд лісгоспу.

 

На території лісового фонду лісгоспувиділено  88 обєктів ПЗФ на площі

3,5 тис. га. (8%)  а саме:

4 заказники загальнодержавного значення – 702,1 га:                                                                      - «Дендрологічний парк загальнодержавного значення “Високогірний, (Бистрицьке л-во, кв.62 /124га ”);                                                                                                                                              - «Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Товпишірківський»,( Бистрицьке л-во, кв.36,39,53,57/424 га);                                                                                                                                           Лісовий заказник загальнодержавного значення “Бредулецький” (Зеленське л-во, кв.5 /106,0га,  )  ;                                                                                                                                         - Комплексна пам’ятка загальнодержавного значення урочище “Верхнє Озерище”,(Річанське л-во, - кв.20/20-29/ пл. 48,1га);

3 лісові заказники місцевого значення- 1504,2 га:                                                    - ур.Страгора - кв.46-51-840га; ур.Красна- кв.30-37-510га; ур. Потоки кв.2,3,5,6 -154,2га.  Надвірнянського  л-ва.                                                                                                                                                 1 ботанічний заказник місцевого значення -48га                                                                  (Річанське л- о,кв.20,діл.15,17, «Річанський» )                                                                                                                                                       3 комплексні пам’ятки природи- 3,4га:                                                       (Довжинецьке,кв.24діл.1пл.0,7га «Озірна» )                                                                    (Довжинецьке л-во, кв.1діл.20,23пл.2,2га «Скалки»)                                                          (Зеленське л-во, кв.30діл.30 пл.0,5 га «Під скелями»                                                                       2 геологічні пам’ятки природи місцевого значення – 5,8га:  

  (Надвірнянське л-во, кв.6/9/5,3га «Надвірнянські скелі»);                                                              (Бухтівецьке л-во. Кв.65/2/0,5га «Мальовнича скеля».                                                                       2 гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення 1,0га:                                                          ( Бухтівецьке л-во, кв.33/8/0,5га «Бухтівецький водоспад»;

 

 ( Зеленське л-во, кв39/1/0,5га «Водоспад на річці Зелениця»)                                                       48 ботанічних памяток природи місцевого значення – 267 га.                                                        24 заповідні урочища – 935,1га.                                                                                                             2 ланшафтні заказники місцевого значення – 105га:                                                                       (Довбушанське л-во. Кв.20/4/32га «Фарфанянка»;)                                                                (Бистрицьке л-во.Кв1/1/47,0га «Негрова»)

4.5. Лісогосподарська частина:

- шпилькові -29533,4га/9722,51тис.м3 (72%);

- твердолистяні -9897,5га2732,98тис.м3 (24%);

- мягколистяні – 1008,9га/139,41тис.м3(2,46%);

- інші  пор. та чагар. -644,8га14,39тис.м3(1,57%).

4.6.Середній запас на 1 га 307м3.

 

4.7.Середній приріст на 1га/4,5м3.

 

4.8.Середній річний приріст по породно:

     - Ял. -5,1м3/га;  - Яц- 3,5; - Сз -4,0; - Мд-4,6; - Дз -2,4; - Бк -3,9;

 

4.9.Вікова структура: 

      - молодняки              - 6745,3га/ 27,2%; 

      - середньовікові       – 23577,1га/47,8%;

      - пристигаючі           – 4814,5га/11,9%;

      - стиглі і перестійні -5302,9га/13,1%.

5.Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

 

     Розрахункова лісосіка - щорічна науково обгрунтована нормами заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів. Розрахункова лісосіка рубок головного користування по

ДП «Надвірнянський лісгосп» обрахована Львівською державною

лісовпорядною експедицією, згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України від 11 вересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105.

     Розрахункова лісосіка в розмірі 50,11 тис. м3 затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 23.12.2010 р. №591, в тому числі по господарствах:

-хвойне – 45,53 тис. м3;

-твердолистяне – 4,27 тис.м 3;

-м’ягколистяне – 0,31 тис.м3.

    Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

- рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,35 тис.м3;

- експлуатаційні ліси – 49,76 тис.м3.

   Заготівля деревини на 2019 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки), виданих  обласним   управлінням лісового та мисливського господарства в межах розрахункової лісосіки.

 

6.Запроекторвані об`єми лісозаготівлі та інші лісогосподарські  заходи.

         6.1.Заплановані види рубок на 2020 рік наведені в таблиці 6.1.1.

                                                                                                                     Табл. 6.1.1.

 

                   

ПЛАН РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ, РУБОК ФОРМУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ ТА ІНШИХ

   

 ЗАХОДІВ ПОВ"ЯЗАНИХ ТА НЕ ПОВ"ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2020 РІК

   

В ЛІСОВОМУ ФОНДІ ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛГ"

   

Види рубок

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

За рік

в тому числі

   

І квартал

6 місяців

9 місяців

травень

ВСЬОГО (І+ІІ), площа - га

237

94

182

165

678

237

331

513

300

загальна маса

27165

15110

28826

25115

96216

27165

42275

71101

37238

ліквід

23451

12065

23949

21235

80700

23451

35516

59465

31494

ділова

15985

7695

15402

13363

52445

15985

23680

39082

21115

дрова

7466

4370

8547

7872

28255

7466

11836

20383

10379

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ, площа - га

30

23

42

30

125

30

53

95

45

загальна маса

10870

8500

16321

10870

46561

10870

19370

35691

16537

ліквід

9896

7000

13624

9480

40000

9896

16896

30520

14563

ділова

7050

5000

9727

6800

28577

7050

12050

21777

10383

дрова

2846

2000

3897

2680

11423

2846

4846

8743

4179

 Рубки, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов`язані та не пов`язані з веденням лісового господорства, всього, площа - га (1+2+3)

207

71

140

135

553

207

278

418

254

загальна маса

16295

6610

12505

14245

49655

16295

22905

35410

20702

ліквід

13555

5065

10325

11755

40700

13555

18620

28945

16932

ділова

8935

2695

5675

6563

23868

8935

11630

17305

10732

дрова

4620

2370

4650

5192

16832

4620

6990

11640

6200

 1. Рубки догляду за лісом всього, площа - га (а+б+в+г)

83

47

45

23

198

83

130

175

114

загальна маса

2160

790

740

580

4270

2160

2950

3690

2687

ліквід

1660

520

470

440

3090

1660

2180

2650

2007

ділова

1220

295

270

260

2045

1220

1515

1785

1417

дрова

440

225

200

180

1045

440

665

865

590

з них а) освітлення, площа - га

 

5

5

 

10

0

5

10

3

загальна маса

 

20

20

 

40

0

20

40

13

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

б) прочищення, площа - га

 

15

15

 

30

0

15

30

10

загальна маса

 

100

100

 

200

0

100

200

67

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

в) проріджування, площа - га

5

7

5

3

20

5

12

17

10

загальна маса

100

150

100

60

410

100

250

350

200

ліквід

70

120

70

40

300

70

190

260

150

ділова

20

45

20

10

95

20

65

85

50

дрова

50

75

50

30

205

50

125

175

100

г) прохідні рубки, площа - га

78

20

20

20

138

78

98

118

91

загальна маса

2060

520

520

520

3620

2060

2580

3100

2407

ліквід

1590

400

400

400

2790

1590

1990

2390

1857

ділова

1200

250

250

250

1950

1200

1450

1700

1367

дрова

390

150

150

150

840

390

540

690

490

2. Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства всього, площа - га (а+б+в+г+д+ж+з)

124

24

95

112

355

124

148

243

140

загальна маса

14135

5820

11765

13665

45385

14135

19955

31720

18015

ліквід

11895

4545

9855

11315

37610

11895

16440

26295

14925

ділова

7715

2400

5405

6303

21823

7715

10115

15520

9315

дрова

4180

2145

4450

5012

15787

4180

6325

10775

5610

а) Санітарні рубки всього, площа - га

86

0

60

70

216

86

86

146

86

загальна маса

5935

0

4165

4715

14815

5935

5935

10100

5935

ліквід

5045

0

3545

3955

12545

5045

5045

8590

5045

ділова

3100

0

1700

1900

6700

3100

3100

4800

3100

дрова

1945

0

1845

2055

5845

1945

1945

3790

1945

з них: - вибіркові санітарні рубки, площа - га

76

 

50

60

186

76

76

126

76

загальна маса

3170

 

1400

1950

6520

3170

3170

4570

3170

ліквід

2750

 

1250

1660

5660

2750

2750

4000

2750

ділова

1600

 

600

800

3000

1600

1600

2200

1600

дрова

1150

0

650

860

2660

1150

1150

1800

1150

 - суцільні санітарні рубки, площа - га

10

 

10

10

30

10

10

20

10

загальна маса

2765

 

2765

2765

8295

2765

2765

5530

2765

ліквід

2295

 

2295

2295

6885

2295

2295

4590

2295

ділова

1500

 

1100

1100

3700

1500

1500

2600

1500

дрова

795

0

1195

1195

3185

795

795

1990

795

 б) Лісовідновні рубки, площа - га

25

18

25

25

93

25

43

68

37

загальна маса

6040

4920

6040

6040

23040

6040

10960

17000

9320

ліквід

5090

3845

5090

5090

19115

5090

8935

14025

7653

ділова

3600

2000

3000

3000

11600

3600

5600

8600

4933

дрова

1490

1845

2090

2090

7515

1490

3335

5425

2720

 в) Рубки переформування, площа - га

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

 г) Рубки, пов`язані з реконструкцією деревостанів , площа - га

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

 д)  Ландшафтні рубки, площа - га

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

ж) очищення від захаращення, площа - га

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

0

0

0

0

0

0

0

0

0

з) Інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

13

6

10

17

46

13

19

29

17

загальна маса

2160

900

1560

2910

7530

2160

3060

4620

2760

ліквід

1760

700

1220

2270

5950

1760

2460

3680

2227

ділова

1015

400

705

1403

3523

1015

1415

2120

1282

дрова

745

300

515

867

2427

745

1045

1560

945

3. Інші заходи, НЕ пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

Види рубок

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

За рік

в тому числі

#ЗНАЧ!

 

І квартал

6 місяців

9 місяців

0

 Інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

13

6

10

17

46

13

19

29

17

загальна маса

2160

900

1560

2910

7530

2160

3060

4620

2760

ліквід

1760

700

1220

2270

5950

1760

2460

3680

2227

ділова

1015

400

705

1403

3523

1015

1415

2120

1282

дрова

745

300

515

867

2427

745

1045

1560

945

1) влаштування протипожежних розривів

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

2) омолодження підросту

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

3) розрубка квартальних просік

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

4) догляд за насіневими ділянками

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

5) рубка одиноких дерев та рідин

10

3

6

13

32

10

13

19

12

загальна маса

1860

600

1200

2560

6220

1860

2460

3660

2260

ліквід

1560

500

1000

2060

5120

1560

2060

3060

1893

ділова

905

300

600

1300

3105

905

1205

1805

1105

дрова

655

200

400

760

2015

655

855

1255

788

6) розрубка волоків

3

3

3

3

12

3

6

9

5

загальна маса

300

300

300

300

1200

300

600

900

500

ліквід

200

200

200

200

800

200

400

600

333

ділова

110

100

100

100

410

110

210

310

177

дрова

90

100

100

100

390

90

190

290

157

7) розрубка л/к площ, сінокосів, пасовищ, каналів

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

8) догляд за дендросадом та плантаціями

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

9) розрубка площадок верхнього складу

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

 

0

   

0

0

0

0

0

10) розчистка траси автодороги

   

1

1

2

0

0

1

0

загальна маса

   

60

50

110

0

0

60

0

ліквід

   

20

10

30

0

0

20

0

ділова

   

5

3

8

0

0

5

0

дрова

0

0

15

7

22

0

0

15

0

11) рубка модельних дерев

       

0

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

0

                               

 

 1. Фінансово – економічні показники.

7.1.Основні техніко – економічні показники за результатами діяльності 2018-2019 р.р. приведені в таблиці 7.1.1

                                                                                                         Табл.7.1.1.

                                                                   

Основні техніко-економічні показники  за  2019 рік

по ДП "Надвірнянський ЛГ"

                   

Показники

Один виміру

2018 рік        

2019 рік      

%

(+,  -)

Осяг реалізації продукції, робіт, послуг

 

тис.грн

81617

78065

95,6

-3552

Осяг реалізації продукції, робіт, послуг

 

куб.м

88023

79051

89,8

-8972

Собівартість реалізов продукції

тис.грн

77452

76516

98,8

-936

Прибуток від реалізов. продукції

тис.грн

4165

1549

37,2

-2616

Рентабельність реалізованої продукції

 

%

5,4

2

 

-3,4

Витрати на 1 грн. реалізованої  продукції

коп

95

98

103,3

3

Чистий прибуток

 

 

тис.грн

2188

313

14,3

-1875

Фонд оплати праці всіх працівників

тис.грн

29800

26125

87,7

-3675

Фонд оплати праці штатних  працівників

тис.грн

29749

26087

87,7

-3662

Чисельність штатних працівників 

чол

287

274

95,5

-13

Середньомісячна зарплата  штатних працівників

тис.грн

8638

7934

91,8

-704

Використання коштів на ведення лісового господарства

тис.грн

49177

38459

78,2

-10718

Сплачено податків і обовязко -  вих  платежів до бюджету

тис.грн

31604

20936

66,2

-10668

Сплачено єдиний соц внесок

тис.грн

6450

5829

90,4

-621

 

 

Ефективність

   

                                    роботи ДП "Надвірнянський лісгосп" за   9 місяців 2019 рік

 
                       

Показники

Один.  виміру

2018 рік 

2019 рік

%

(+ , -)

 

Лісозаготівлі

 

  Обсяг заготівель, всього

 

 

т. кбм

89993

86601

96,2

-3392

 

  із них              

головне користування

 

кбм

29249

34317

117,3

5068

 
   

проміжне користування

 

 кбм

60744

52284

86,1

-8460

 

  Питома вага головного користування

%

32,5

39,6

   -

7,1

 

  Питома вага рубок, повязаних з       веденням  лісового господарства

%

67,5

60,4

      -

7,1

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

56363

56850

100,9

487

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

62,6

65,6

     -

3,0

 
 

дровяна деревина ПВ

   

 кбм

21899

16945

77,4

-4954

 
 

питома вага дров. деревини

 

%

24,3

19,6

     -

-4,8

 
 

Дровяна деревина НПВ

     

 кбм

11731

12806

109,2

-1075

 
 

питома вага пиловн до ділов.дерев.

%

13,0

14,8

     -

1,8

 

Головне користування

 

  Заготівля всього

 

 

 

т. кбм

29249

34317 

117,3

5068

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

19500

24429 

125,3

4929

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

66,7

71,2

     -

4,5

 
 

дровяна деревина ПВ

   

 кбм

7246

6189 

85,4

-1057

 
 

питома вага дров. деревини

 

%

24,8

18

     -

- 6,7

 
 

дровяна деревина НПВ

     

кбм

2503

 3699

147,8

1196

 
 

питома вага дров.деревини НПВ

%

8,6

10,8

     -

2,2

 

Проміжне користування

 

  Заготівля всього

 

 

 

т.кбм

60744

52284 

86,1

-8460

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

36863

 32421

87,9

-4442

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

60,7

62,0

      -

1,3

 
 

дровяна  деревина ПВ

   

кбм

14653

10756 

73,4

-3897

 
 

питома вага дров. деревини ПВ

 

%

24,1

20,6

     -

-3,6

 
 

Дровяна деревина НПВ

     

кбм

9228

9107 

98,7

-121

 
 

питома вага  дров.деревини НПВ

%

15,2

17,4

     -

-2,2

 

  В розрахунку на 1 знеособлений кбм заготовленої деревини

           

  Вартість заготовленої деревини

 

грн

867,97

 935,04

107,7

67,07

 

  Собіівартість

 

 

 

грн

850,09

 920,69

108,3

70,6

 

  Прибуток (+), збиток (-)

   

грн

17,88

14,35

80,3

-3,53

 

  Рентабельність

 

 

 

%

2,1

1,6

    -

-0,54

 

  Ціна знеособленого  кубометра реалізованої  деревини

грн

877,33

 954,36

108,8

77,03

 
                         

 

 

 1. Сплата податків, планування коштів до місцевого бюджету.

      8.1. Відрахування податків наведено в таблиці 8.1.1.

                                                                                                     Табл. 8.1.1.

 
 

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком
з початку року

Звітний період (квартал, рік)


(2018 рік)


(2019  рік)

План(6 міс  2020 )

факт
( 6 міс 2020 )

відхилення,  +/–

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

             -

 

 

         -

######

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

  (1 641)

  (282)

  ( 25)

(12)

 -13

48

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

  (1 641)

 (282)

  (25)

 (12)

 -13

48

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Перенесено з додаткового капіталу

2020

       

         -

######

Розвиток виробництва

2030

     (547)

 (31)

  (6)

  (3)

-3

50,0

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

     (547)

 (31)

   (6)

   (3)

-3

50,0

Резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

 

######

#ЗНАЧ!

Інші фонди (розшифрувати)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

 

             -

           -

           -

         -

######

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

 16613

   14110

4675

2199

-2476

  47,0

податок на прибуток підприємств

2111

       739

         48

  7      

      

      -7

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

  11705

  10185

3536

1489

  -2047

42,1

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 

######

#ЗНАЧ!

акцизний податок

2114

       

         -

######

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

    1501

      354

  25

    4

  -21

   16,0

рентна плата за транспортування

2116

       

         -

######

рентна плата за користування надрами

2117

       

         -

######

податок на доходи фізичних осіб

2118

       

         -

######

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2119

    2220

      3138

  950

570

  -280

  60,0

рентна плата за спеціальне використання води

2120

       

         -

######

екологічний податок

2121

       

         -

######

військовий збір

2122

       448

  385

157

136

  -21

86,6

інші податки та збори (розшифрувати)

2123

       

         -

######

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:

2120

   8542

     6827

3693

1707

-1986

46,2

податок на доходи фізичних осіб

2121

    5085

      4570

1882

1668

-214

88,6

земельний податок

2122

       174

959

570

 

-570

0,0

орендна плата

2123

       

         -

######

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2124

    3267

 1275

1230      

    28

 -1202

2,3

податок на нерухоме майно

2125

          6

 17          

     8

1

114,3

інші податки та збори (розшифрувати)

2126

          10

   6

4

3      

-1

75,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:

2130

   6450

     5829

2302

2046

-256

88,8

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

   

     

 

######

#ЗНАЧ!

митні платежі

2132

       

         -

######

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

    6450

5829

2302

2046

-256

88,8

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

       

         -

######

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

           -

             -

           -

           -

         -

######

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

       

         -

######

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

       

         -

######

Усього виплат на користь держави

2200

31605

  26766

10670

   5952

 -4718

55,8

               
                           

 

 

 

9.Виробничо-фінансовий план

 

Виробничо-фінансовий план по лісовому і мисливському господарству та охороні навколишнього природного середовища по ДП "Надвірнянське лісове господарство"на 2020 рік приведено в таблиці 9.1.

                                                                                                                      

 

тис.грн.

Зміст заходів

Всього витрат

у тому числі за рахунок:

загального фонду державного бюджету

спеціального фонду державного бюджету

власних коштів

інших джерел

 Лісове і мисливське  господарство  - всього

35036,5

0,0

0,0

35036,5

0,0

1.1 Лісовпорядкування та пректно-вишукувальні роботи

782,3

 

 

782,3

 

1.2 Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

12646,7

 

 

12646,7

 

1.3 Допоміжні лісогосподарські роботи

10688,5

 

 

10688,5

 

1.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

942,7

 

 

942,7

 

1.5 Охорона лісу від пожеж

122,0

 

 

122,0

 

1.6 Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

111,8

 

 

111,8

 

1.7 Мисливське господарство

80,1

 

 

80,1

 

1.8 Загальновиробничі (цехові) витрати

6284,7

 

 

6284,7

 

1.9 Адміністративні витрати

3377,7

 

 

3377,7

 

 Оформлення правовстановлюючих документів на землі (довідково)

0,0

 

 

 

 

 Лісорозведення - всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1Лісорозведення на землях, наданих у постійне користування

 

 

 

 

 

2.2.Лісорозведення на землях інших землекористувачів

 

 

 

 

 

2.3. Створення полезахисних лісових смуг

 

 

 

 

 

 Оформлення правовстановлюючих документів на землі (довідково)

 

 

 

 

 

 Збереження природно-заповідного фонду - всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1 Лісовпорядкування та пректно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

3.2 Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

 

 

 

 

 

3.3 Допоміжні лісогосподарські роботи

 

 

 

 

 

3.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

 

 

 

 

 

3.5 Охорона лісу від пожеж

 

 

 

 

 

3.6 Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

 

 

 

 

 

3.7 Мисливське господарство

 

 

 

 

 

3.8 Загальновиробничі (цехові) витрати

 

 

 

 

 

3.9 Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

Капітальні видатки (довідково)

         

 Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи - всього

31306,3

0,0

0,0

31306,3

0,0

4.1 Заготівля деревини в порядку рубок головного користування

20848,0

   

20848,0

 

4.2 Заготівля другорядних лісових матеріалів

17,5

   

17,5

 

4.3 Здійснення побічних лісових користувань

 

       

4.4 Використання корисних властивостей лісів

 

       

4.5 Інші заходи

 

   

 

 

4.6 Загальновиробничі (цехові) витрати

6346,8

   

6346,8

 

4.7 Адміністративні витрати

4094,0

   

4094,0

 

4.8 Витрати на збут

0,0

   

0,0

 

Капітальні видатки (довідково)

212,0

   

212,0

 

Всього витрат

66342,8

0,0

0,0

66342,8

0,0

             

 

10.Заходи по охороні та захисту лісів.

 

       Охорона лісів від пожеж – одна з найбільших складних проблем для лісівників.     Рівень пожежної безпеки в лісах підвищується в найбільшій мірі через людський фактор, масове відвідування населенням лісових масивів в пожежонебебпечний період, кинутий недопалок, залишене багаття, викиди

побутового сміття або зумисні підпали особливо сухої рослинності на сільгосп угіддях.

    З  метою недопущення, попередження таких явищ працівниками лісової охорони лісгоспу проводяться регулярні рейди – патрулювання, роз’яснювальна робота серед населення, спільні навчання з МНС по гасінню лісових пожеж, щорічно складаються мобілізаційні плани по швидкому реагуванню та запобіганню винекнення та ліквідації лісових загорань.

       Лісгосп приділяє  велику увагу по придбанню пожежного інвентаря та засобів пожежогасіння. В кожному структурному підрозділі облаштовані пожежні ДЕПО з наявним пожежним інвентарем.

      При великому класі пожежної небезпеки в обов’язковому порядку  проводиться цілодобове чергування. 

 

 Інформація про проведення профілактичних та попереджувальних заходів

з охорони лісів від пожеж по ДП « Надвірнянський лісгосп» за період 2019 року   приведено в таблиці 10.1.                                                                    

                                                                                                                     Табл. 10.1

                                                                                                                                         

Підприємство

Проведено рейдів по виявленню порушників ППБ, шт.

Виявлено порушників ППБ, осіб

Притягнуто до відповідальності

Влаштовано

Догляд за мінсмугами, розривами, км

Перекрито позапланових доріг, км

Виставлено нагляд агітації, шт.

Виступи у засобах масової інформації

Проведено лекцій бесід, шт.

Всього осіб

оштрафовано

Заходи громадського впливу осіб

Протипожежних розривів

Мін. смуг, км.

Всього

В тому числі

осіб

На суму, грн.

Радіо вист

Телебач вист

Преса статей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ДП НЛГ

29

2

2

2

170

-

2,0

2,0

10,0

18,0/36,0км.

4

-

-

-

2

26

 

29

2

2

2

170

-

2,0

2,0

10,0

18,0/36,0км.

4

-

-

-

2

26

Охорона лісів від незаконних рубок та інших порушени лісового законодавства, потребує постійного напруженого контролю у лісівників.

Задля виявлення порушників працівниками лісової охорони за період 2019 року проведено  29 рейдів – перевірок, де  виявлено:

-  22  випадки  незаконної рубки встановленими лісопорушниками, загальна сума шкоди становить - 474 738,02 грн, шкода сплачена в добровільному порядку  в розмірі- 64 222,31 грн;

- направлено на розлідування в ВП ГУНП м. Надвірна 5 випадків по лісопорушеннях  на суму шкоди - 410 515,71 грн (в стадії розлідування);

- 2 випадки порушень пожежної безпеки в лісах, загальна сума штрафу

становить 170,0 грн -  відшкодовано в повному обсязі.

Важливим напрямком  лісогосподарської діяльності лісгоспу є захист лісів від шкідників та хвороб.

Захист лісів від шкідників та хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за їх станом, своєчасним виявленням  осередків шкідників та

хвороб та здійснення вчасних профілактичних заходів їх ліквідації. Для такої

боротьби застосовуються біологічні та лісогосподарські заходи

Масові розмноження шкідників та хвороб лісу залежать від життєздатності дерев, насаджень і їх санітарного стану. Про що постійно потрібно вести спостереження і вчасно виявляти такі осередки.

Заходи боротьби переважно профілактичні: лісогосподарські заходи, що підвищують біологічну стійкість насаджень (створення змішаних культур з підліском, підбір порід відповідно до місцевих кліматичних і ґрунтових умов, стійких до хвороб і шкідників, правильний вибір системи рубок, дотримання санітарних правил і т.д.), своєчасне очищення місць рубок від порубкових залишків та ін.

Одним із ефективних методів боротьби з стовбуровими шкідниками є застосування феромонних пасток викладених на  ловчих деревах або   в насадженнях, що повалило вітром, бурею, снігом, хворі і сильно ослаблені дерева.

Працівниками лісової охорони лісгоспу  спільно з спеціалістами Львівлісозахист  систематично проводяться обстеження лісових масивів з подальшою інвентаризацією шкідників та хвороб  лісу та призначення профілактичних заходів на оздоровлення насадження.

 

Інформація про стан лісів згідно інвентаризації   осередків шкідників та

хвороб лісу в насадженнях ДП «Надвірнянський лісгосп»  за 2019 рік

наведено в таблиці 10.2.

     
                 
 
   
   
                 

Назва лісництва

Діючих на початку звітного року

Заново виникли в звітному році

ліквідовано в порядку боротьби в звітному році

Що затухли під дією природних факторів в звітному році

Діючих на час інвентаризації

 
 

Всього

в т.ч. потребують заходів боротьби

Всього

в т.ч. потребують заходів боротьби

 

І. Шкідники лісу (ЗДЛ, п'ядуни)

 

Всього по ЛГ

47

0

0

0

0

47

0

 

Надвірнянське

47

0

0

0

0

47

0

 

ІІ. Хвороби лісу

 

Всього по ЛГ

3090

1908

73

90

0

3073

1880

 

Коренева губка

 

Всього по ЛГ

2545

1801

7

56

0

2496

1773

 

Надвірнянське

60

0

0

10

0

50

0

 

Пасічнянське

179

0

0

4

0

175

0

 

Бухтівецьке

277

148

0

5

0

272

148

 

Зеленське

562

440

7

15

0

554

433

 

Довбушанське

230

201

0

4

0

226

197

 

Максимецьке

382

277

0

2

0

380

276

 

Бистрицьке

486

370

0

6

0

479

364

 

Довжинецьке

59

56

0

3

0

56

54

 

Річанське

311

309

0

7

0

304

301

 

Опеньок осінній

 

Всього по ЛГ

343

86

0

6

0

337

85

 

Надвірнянське

59

0

0

0

0

59

0

 

Пасічнянське

70

5

0

5

0

65

3

 

Бухтівецьке

62

0

0

1

0

61

0

 

Зеленське

32

14

0

0

0

32

14

 

Максимецьке

16

14

0

0

0

16

14

 

Бистрицьке

40

34

0

0

0

40

34

 

Довбушанське

64

20

0

0

0

64

20

 

Рак ялиці

 

Всього по ЛГ

39

4

0

1

0

38

4

 

Надвірнянське

26

0

0

1

0

25

0

 

Пасічнянське

8

0

0

0

0

8

0

 

Максимецьке

5

4

0

0

0

5

4

 

Рак бука

 

Всього по ЛГ

53

16

0

0

0

53

16

 

Надвірнянське

18

0

0

0

0

18

0

 

Пасічнянське

5

5

0

0

0

5

5

 

Довбушанське

3

2

0

0

0

3

2

 

Бухтівецьке

28

9

0

0

0

28

9

 

Некроз бука

 

Всього по ЛГ

68

2

60

27

0

101

2

 

Надвірнянське

64

0

0

9

0

55

0

 

Пасічнянське

4

2

60

18

0

46

2

 

Рак дуба

 

Всього по ЛГ

42

0

0

0

0

42

0

 

Надвірнянське

42

0

0

0

0

42

0

 

Несправжній трутовик

 

Всього по ЛГ

0

0

6

0

0

6

0

 

Надвірнянське

0

0

6

0

0

6

0

 

Всього по лісгоспу шкідників і хвороб лісу

3137

1908

73

90

0

3120

1880

 

                                                                                                                                                       

     
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.Організація ведення мисливського господарства.

 

    В зоні діяльності ДП «Надвірнянський лісгосп» станом на 01.01.2020 року розташовані чотири  мисливські господарства:

 1. Мисливські угіддя ДП «Надвірнянський лісогосп» - загальна площа 30364,4га; ( Рішення Івано – Франківської обласної ради про надання в

користування терміном на 15 років від 07.09.2012р. №645-17/2012)

 1. Мисливські угіддя «Надвірнянська міська організація УТМР» -  площа  1970,0га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради  про надання в користування терміном на 15 років 27.06.2014р. №1324-29/2014)
 2. Мисливські угіддя ПП «Ліскомсервіс» -  площа 8676,3га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради   про надання в користування терміном на 15 років 30.04.2013р. №922-21/203)
 3. 4.Мисливські угіддя    Надвірнянський МРК -  площа  352,7га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради   про надання в користування терміном на 15 років 25.06.2013р. №981-22/2013)

    Мисливські угіддя ДП «Надвірнянський лісгосп» розташовані на території лісового фонду Надвірнянського, Пасічнянського, Бухтівецького, Максимецького, Бистрицького,  Річанського та  Довжинецького лісництв.

 Разом :  30364,4 га.   

        Площа мисливських угідь в розрізі користувачів станом на 01.01.2020 р представлена    в таблиці 1.1.1

                                                                                                             Табл.11.1. 

Назва  господарства

Загальна площа господарства, га

в т.ч по угіддях, га

В тому числі

 на території ДП «Надвірнаського лісгоспу, га

лісові

польові

інші

землі

Водно-болотні 

ДП «Надвірняський лісгосп»

30364,4

29339

844

-

 

30364,4

ПП Ліскомсервіс

13304,9

-

-

-

 

13304,9

УТМР

13495,18

7652

5570,24

272,94

 

1970,0

Надвірнянський МРК

3996,5

3283,7

704,4

 

8,4

352,7

     В кожному з мисливських господарств є в наявності проекти мисливського господарювання, як основний документ планування мисливського

 господарювання.

             В мисливських угіддях лісгоспу та інших користувачів добування мисливських тварин проводиться  тільки згідно ліміту  відстрілу по  наданих ліцензіях.       Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналі обліку. По закінченні сезону полювання використані ліцензії в установлений  термін здаються в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

        У мисливському господарстві лісгоспу щорічно проводяться заходи щодо покращення  природних умов проживання диких звірів зокрема:

 • проведення біотехнічних заходів (встановлення годівниць, солонців, заготівля сіна, викладка солі, зимова підгодівля, посів крмових полів, створення кормових та захистних ремізів, заготівля листяних  кормових пучків і. т. д.);
 • охоронні заходи (контролюється встановлений режим спокою в період розмноження диких звірів, проводяться регулярні рейди по охороні від різного виду бракон’єрства,  правил полювання, відстріл хижих і бродячих собак);
 • облік (щорічно проводиться таксація диких звірів, відстежується чисельність, місце перебування, маршрути переходів, місця перебування червонокнижних видів їх природню поведінку і т. д.,) – результатати  таких  заходів  зобов’язують намічати на біжучий рік охоронні заходи, план ведення мисливського господарства та регуляції особин мисливської фауни.

      Аналізуючи ведення мисливського господарства минулих років можна з упевненістю сказати, що стан господарювання на сьогодення значно змінився в кращу сторону, як підтвердження в рази збільшення мисливськох фауни, зокрема дикого кабана.

    За період 2019 ріко лісгоспом проведено заходи по веденню мисливського господарства, а саме:

- придбання  солі  - 2000 кг;

- придбання концентрованих кормів для  підгодівлі диких звірів у воль’єрному   господарстві лісгоспу – 36856,0  кг на суму – 236788,0 грн;

- придбання концентрованих кормів для  підгодівлі диких звірів у мисливських   угіддях  лісгоспу – 7835 кг на суму 44020,0/грн;

-  ремонт годівниць – 45 шт, солонців  45 шт;

- ремонт  мисливських  веж – 30 шт;

- заготівля сіна 10,5 тис/кг;

- заготівля листяних пучків – 10500 шт.;

- влаштування мисливських стежок 8 км;

- влаштування підгодівельних майданчиків 15 шт;

- будівництво мисливських  будиночків – 1 шт;

- проведено рейдів по охороні мисливських угідь -   49  разів  в т. ч.

 - виявлено порушників правил полювання  -   7 випадки, на суму штафу

 -  3162 грн. ( відшкодовано в повному обсязі );

- відстріляно хижих та бродячих собак -   10 особин лисиці червоної  (відправлено на  лабораторні дослідження,   виявлено сказ в одної особини).

 

  Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження ослаблення та іншого шкідливого, захист від шкідників і хвороб. Власники лісів і постійні лісокористувачі зобовязані розробляти та проводити в установлений срок комплекс протипожежних та інших заходів спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. (ст.86, ЛКУ)

    

12Лісовідновлення.

     Працівниками лісгоспу  щорічно проводиться заготівля лісового насіння  з таких основних місцевих лісоутворюючих порід, як ялина  европейська, ялиця біла, бук лісовий, явір, в’яз,  з інтродуцентів, які широко використовуються  в складі  лісових культур  – модрина японська, дугласія, кедр корейський, ялиця бальзамічна та інші.

      Загальна щорічна заготівля лісового насіння складає біля -  900 кг, при плановій 400 – 500 кг,  однак план заготівлі  насіння  залежить  від кліматичного фактору,  де урожайность може бути високою або дуже низькою.

       Середня щорічна площа фонду лісовідновлення  становить близько 300га в тому числі більше 50% площ  залишається під природне заліснення.

     Згідно проектів лісових культур в середньому висадка садівного матеріалу на 1 гектарі лісовідновлювальної площі становить біля 5000 шт і потреба  в лісових саджанцях для штучного лісовідновлення в щорічно становить біля -  500 тис. штук.

       Щоб забезпечити такою кількістю посадкового матеріалу в лісгоспі створено 19 лісових розсадників, де щорічно вирощується  понад  -  700  тис. шт.

 стандартних сіянців, що повністю задовольняє щорічну потребу  для лісовідновлення своїм власним посадковим матеріалом.

    Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур ручною посадкою, а також заходи по сприянню природному поновленню.

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
                   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

Одиниця

Завдання на

Виконання з

рядка

 

Найменування

 

виміру

період з початку

початку року

 

 

 

 

 

 

 

року

 

1

2

3

4

5

 

1

Відтворення лісів на землях лісового фонду (ряд.02+08)

га

150

220

 

2

у тому числі : посадка і посів лісу

га

60

88

 

3

з них захисних лісових насаджень

га

     

4

із рядка 02 : створення лісових культур

га

60

88

 

5

у тому числі  посадка плантаційних лісових культур з

га

     

 

скороченим оборотом рубки

     

6

реконструкція малоцінних насаджень

га

     

7

створення лісокультур селекційним посадматеріалом з ПЛНБ

       

га

     

8

природне поновлення лісу

га

90

132

 

9

у тому числі сприяння поновленню лісу

га

30

30,4

 

10

Створення захисних насаджень

га

     

11

Створення полезахисних лісових смуг

га

     

12

Посіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід

га

0,43

0,483

 

13

Вирочено стандартних сіянців для створення л/к.

млн.шт.

0,6

0,775

 

14

Вирочено стандартних саджанців для озилениння.

тис.шт.

6

6,8

 

15

Посаджено сіянців деревних, чагарникових, плодово-ягідних

тис.шт

     

 

і технічних порід у школах

     

16

у тому числі хвойних порід

тис.шт

     

17

Прийнято земель для створення в наступному році:

га

     

 

захисних насаджень

     

18

Підготовлено земель для створення в наступному році :

га

     

 

лісових культур

     

19

 захисних насаджень

га

     

20

захисних насаджень на землях інших землекористувачів:

       

21

полезахисних лісових смуг

га

     

22

Заготовлено насіння деревних і чагарникових порід- всього

кг.

400

426

 

 

( ряд 23 +  25 )

     

23

у тому числі : хвойних - всього

кг.

200

246

 

24

з них сосни

кг.

     

25

листяних і чагарникових - всього

кг.

200

180

 

26

з них дуба звичайного.

кг.

100

100

 

27

З підсумку рядка 22-заготовлено на ПЛНБ.

кг.

 

100

 

28

з них: Бука

кг.

     

29

Дуба звичайного

кг.

     

30

Переведино у вкриті лісовою рослиністю землі-всього.

га

110

192

 

31

у тому числі, лісорозвединня

га

     

 

         

32

природне поновлення лісу

га

70

117

 

33

Крімтого, переведено у вкриті лісовою рослиністю землі на

га

     

 

землях інших землекористувачів.

га

     

34

з них полезахисних лісових смуг.

га

     

 

 

Обсяги лісовідновлювальних робіт  за 2019 р.  приведені в таблиці 12.1.

 

 

 

План лісовідновлювальних заходів на 2020 рік приведено в таблиці 12.2.

№ пп.

Найменування робіт, заходів

Відтворення лісів - всього

 

Код стр.

Один. вимір.

План на 2020р.

на землях, наданих у постійне користування

 
 

всього

в тому числі

 

відновлення лісів

захисне л/розведен.

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Садіння і висівання лісу - всього

1

га

86

86

86

   

в т. ч. лісових культур зі скороченим оборотом рубки

2

га

         

шляхом реконструкції малоцінних насаджень

3

га

         

селекційним садивним матеріалом

4

га

         

2

Природне поновлення

5

га

100

100

100

   

в т. ч. сприяння природному поновленню

6

га

10

10

10

   

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний - всього

7

га

296

296

296

   

в т. ч.  ручним способом

8

га

296

296

296

   

4

Обробіток  ґрунту під лісові культури наступного року - всього

9

га

         

в т.ч.  для лісорозведення

10

га

         

5

Заготівля лісового насіння - всього

11

кг

400

400

400

   

в т. ч.: сосни

 

кг

         

           ялини

 

кг

100

100

100

   

жолудів дуба

13

кг

100

100

100

   

            бука

 

кг

50

50

50

   

інші

 

кг

150

150

150

   
               

із всього селекційне лісове насіння (ПЛНБ)

14

кг

150

150

150

   

6

Посів у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід - всього

15

га

0,48

0,48

0,48

   

в т. ч. у теплицях і парниках

16

га

         

селекційного насіння

17

га

         

7

Вирощування стандартних саджанців

18

га

0,48

0,48

0,48

   

19

тис. шт.

6

6

     

8

Переведення лісокультур у вкриті лісовою рослинністю землі

21

га

45

45

45

   

9

Переведення ділянок з природним поновленням у вкриті лісовою рослинністю землі

22

га

75

75

75

   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Заходи щодо виявлення та збереження рідкісних і зникаючих видів

   флори та фауни.

 

        У відповідності до ст. 8 Закону України «Про Червону Книгу України»  на підприємстві складено процедуру виявлення та охорони, тих видів, які є (або можуть бути) об’єктами користування на підприємстві (деревно-      чагарникові види, гриби, травянисті рослин, які можуть      використовуватися в порядку побічного користування лісом, мисливські тварини).

         Вимоги ЛОР, встановлені критерієм 6.2., вимагають виявляти і   охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори і фауни, тобто ці вимоги перевищують вимоги національного законодавства.

    Процедуру виявлення видів слід починати з запиту до  територіального органу ОНПС     в     Івано – Франківській області, наукових     установ щодо надання списків    охоронних видів,  які індетифіковані в   області.

      Другий крок  цієї процедури є встановлення наявності цих видів на       териротії підприємства. Для цього слід використовувати всю наявну        інформацію  зокрема:

        - матеріали лісового та мисливського впорядкування;

        - документацію, що стосується обєктів ПЗФ на території лісгоспу;

        -  матеріалів спеціального обстеження та перевірок, що проводять

   органи охорони навколишнього природного середовища;

        -  консультації із місцевими експертами, природоохоронними

           організаціями, відповідальними державними органами та іншими

           зацікавленими сторонами;

      Першочергові заходи:

 • встановленя місцеоселення рідкісних видів флори та фауни заносити до матеріалів лісовпорядкування;
 • проводити щорічний моніторинг по виявленню, ідентифікації, охоронних заходів за рідкісними видами флори і фауни, та рослинних угрупувань;
 • скласти план заходів (програму) щодо виявлення червонокнижних

           видів та рослиннихь угрупувань їх охорону  і моніторинг на території

            лісгоспу»;                                                                               

 • при плануванні та виконанні будь – яких лісогоподарських заходів

           враховувати наявність рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та

           рослинних  угрупувань з метою їх збереження та примноження;

 • при складанні технологічних карт на виконання лісогосподарських заходів вказувати місце перебування рідкісних видів флори і фауни або
 • рослинних угрупувань, щоб при проведенні заходу не порушити природний режим їх існування. В розділ технологічної карти, де описано природоохоронні вимоги, робити відповідний запис про заходи, які необхідно вживати для охорони таких видів або рослинних угрупувань.

 Планування ключових заходів по збереженню  рідкісних і зникаючих видів флори і фауни приведені в плані – таблиці 13.1.

                                                                                    

                                                    

                                                         План                                                           

                 охоронних заходів для  рідкісних і зникаючих видів

                                                     флори і фауни.

                                                                                                                                                            Табл.13.1.

№ пп

Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.

Рубки,  не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони

2

Проведення науковцями, природничими науковими установами польових робіт із вивчення фауни рідкісних і зникаючих видів та планування заходів щодо їх збереження та покращення умов існування.

Створення охоронних зон.

Науковці заповідника ПЗ «Горгани»

УкрНДІ гірліс                            імені П.С. Пастернака                       

3

Проведення обстеження, земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів – на 2016 рік

При виявленні, виділяються ключові біотопи і об’єкти біорізноманіття, згідно переліку ключових біотопів та об’єктів біорізноманіття та їх опису.

Збереження ключових біотопів і об’єктів біорізноманіття.

Спеціалісти лісгоспу (ланка по відводу), лісничі,  зацікавлені сторони

4

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

На картах-

схемах по

 лісництвах наносяться рідкісні та

 зникаючі видів і біотопи

Спеціалісти лісгоспу.

5

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

 

Адміністрація лісгоспу

6.

Необхідно щорічно проводити моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, занесених до Червоної та Зеленої книг України.

 

Відповідальні особи

Рішенням  Івано - Франківської обласної ради від 18.04.96р. № 268

 затверджено перелік ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів рослин, що зростають на території Івано-Франківської області.

 (РЕГІОНАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ СПИСОК)

        В лісгоспі складено план – програму  виявлення, визначення, на території підприємства рідкісних, та зникаючих видів флори та фауни, рослинних  угрупувань  та вживання    заходів  щодо їх охорони.

 

14.Оцінка впливу на довкілля.

 

  Оцінка впливу на довкілля  (ОВД) входить до складу стандартних для України вимог, що мають бути виконані під час планування проектів, планів та  отримання дозволів.

      Лісогосподарська діяльність ДП «Надвірнянський

лісгосп»  регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими правилами та інструкціями, які регламентують роботу лісового господарства.

      Одними з основних  документів, якими керується підприємство при проведенні лісогосподарських в т.ч. і лісозаготівельних робіт є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29 (Відомості Верховної Ради України) та  Постанова Кабінет Міністрів України, Правила від 22.10.2008 № 929. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат., “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

     Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29,  до першої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, віднесено  п.2 (21), ст.3, Закону а саме:

усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

      Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини.    Заготовлена деревина у більшості випадків  розпилюється на сортименти

на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена ліквідна деревина вивозиться з лісосіки а порубкові рештки складаються в купи або вали для подальшого перегнивання бепосередньо на місцях заготівлі.

      Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірських  лісах.

Подібний підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для навколишнього середовища лісгосподарських заходів. Так, при проектуванні доріг обов’язково  складається  екологічна експертиза та проводиться попередня оцінка впливу.

     З метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні лісосічних робіт, розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне  збереження та відновлення  лісу природнім шляхом.

        Лісозаготівельні бригади, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями ОП, ТБ, та процедурою збереження

біотичного різноманіття при лісозаготівельних роботах.

      До  другої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено: п.3(2), ст.3, Закону а саме:

     сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

 сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та    меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

- насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20

   гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в    їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше.

     Попередня оцінка впливу на довкілля на підприємстві виконується і дотримується  також згідо сертифікаційних вимог зокрема, згідно принципу 6, необхідно проводити оцінку на всі  лісогосподарські заходи, які можуть мати негативний вплив на довкілля.       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля наведені в    таблиці 14.1.    

                                                                                                                 

                                                                                                                   Табл. 14.1.                                                                                       

                                                       Комплекс

  природоохоронних заходів по   ДП «Надвірнянський  лісгосп»

                                              на 2020 рік

                                                                                                         

п/п

 

        Назва природоохоронних  заходів

Місце розташування, обсяги, тощо

1

Використання ПММ, утилізація твердих побутових матеріалів.

 
 

-        перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях;

-        утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно інструкції;

-        забезпечення достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів.

Всі підрозділи, при  проведені

перевірок

2

 Охорона водних ресурсів.

 
 

-        облаштування переїздних містків при трелюванні деревини через гірські потічки;

-        недопущення трелювання деревини вздовж гірських потічків;

-        охорона водних ресурсів під час нересту струмковох форелі;

-        заходи по благоустрію  джерел та водотоків.

Вся територія ДП «Надвірнянянський лісгосп»

3

 Охорона атмосферного повітря.

 
 

-проводення контролю за  джерелами викидів забруднюючих речовин (ЗР) на відповідність встановлених гранично допустимих викидів (ГДВ) ;

-здійснювати контроль токсичності відпрацьованих газів всього наявного транспорту.

Тимчасові та

 постійні  місця

 зберігання автотракторних механізмів.

4.

 Заходи на покращення умов ведення лісового

 господарства і використання лісових ресурсів

 
 

- охорона та захист лісу (боротьба зі шкідниками ):

спостеження, виявлення вогнищ заселення  стовбурових шкідників, хвороб лісу, розтавлення феромонних пасток, проведення СОЗ в насадженнях.

Лісові насадження

 

-        лісовідновлення лісів:

проведення заходів на збільшення лісового генофонду, заліснення, створення захистних насаджень, сприяння природному поновленню, перевага в використанні аборигенних видів посадкового матеріалу.

Ділянки для

 заліснення

Витрати на 2018р.

1,8 млн..грн.

 

-        охорона лісів від пожеж;

вчасне виявлення та недопущення до великих лісових пожеж, створення комплексу протипожежних захлдів, посилена охорона, патрулювання при високому класі пожежної небезпеки, придбання первинних  протипожежних засобів для гасіння лісових загорань, проведення навчань з МНС.

Витрати на 2018р.  207,8 тис.грн

 

-        будівництво нових  доріг лісогосподарського призначення та капітальний ремонт існуючих:

планування, лісової дорожної інфраструктури для забезпечення доступу до лісового фонду, покращення умов охоронних заходів в протипожежному відношенні, доступ до гірських пасовищ, можливість доступу до урочищ заготівлі дикоростучих ягід, грибів м ісцевому населенню.

 

Витрати на капітальний ремонт доріг у  2018р.

109  тис.грн.

 

-        впровадження лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності сталого ведення лісового господарства на підприємстві, дотримання  вимог відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії ЛОР).

-        проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності.

-        обмежити застосування суцільно - лісосічних рубок.  

Лісовий фонд ДП «Надвірнянський  лісгосп», площею 44921га

5

Заходи щодо охорони довкілля

 
 

-        перед проведенням лісогосподарських заходів проводити оцінку потенціальних негативних впливів на навколишнє природне середовище .

Місця запланованих заходів

 

-        при проведенні лісогосподарських і

 лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Місця лісозаготівлі,

Всі підрозділи

 

-        з метою збереження біорізноманіття,

 виявляти ліси високої  природоохоронної цінності та залишати дерева цінні для біорізноманіття, біотопи,  при проведенні лісосічних робіт.

Лісництва

 

-        після проведення лісогосподарських заходів де проводилась попередня оцінка впливу на довкілля, проводити оцінку екологічних наслідків від проведених заходів.

Місця запланованих заходів

Можливі види впливу на навколишнє природне середовище в процесі виробничої діяльності   підприємства наведені в таблиці 14.2.

                                                                                                           Таблиця 14.2.

пп

            Фази

     технологічного

          процесу

             Короткий опис ключових видів впливу

1. Заготівля деревини

1.1

    Звалювання дерев

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопил Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдир і облом залишених на корені дерев.

Зміна природного ареалу тварин та рослин.

1.2

    Трелювання деревини

Забруднення атмосферного повітря від роботи тракторів. Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдир і облом залишених на корню дерев.

Зміна природного ареалу тварин та рослин.

2. Перевезення лісопродукції

2.1

   Навантаження і вивезення   лісопродукції

Забруднення атмосферного повітря від роботи автомобілів

Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту, молодняку.

Ущільнення грунту.

3. Ремонт доріг.

3.1

Переміщення

грунту

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження дерев, живого покриву, підліску і підросту. Ущільнення грунту.

3.2

Відсипка

дорожного

полотна

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна природніх форм рельєфу.

Зміна гідрологічного режиму грунту.

Зміна природного ареалу тварин і рослин.

4. Лісовідновлювальні і лісогосподарські заходи

4.1

Підготовка грунту під лісові культури або сприяння природному поновленню

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту.

4.2

Рубки догляду в молодняках (освітлення і прочищення)

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопили чи кущоріза.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна природної структури і породного складу лісів. Зниження рівня біологічного різноманіття.

Зміна кормової бази тварин.

4.3

Створення

мінералізованих

смуг

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту Пошкодження живого покриву, дерев і кущів.

 1. Заходи щодо покращення соціального захисту працюючих в

     ДП «Надвірнянський лісгосп» на 2020 рік.

 

Соціальний захист працівників на виробництві включає в себе такі напрямки як:

 • створення безпечних умов праці, які б давали можливість заробляти кошти для гідного існування та виключали отримання травм і професійних захворювань працівників на виробництві;
 • запровадження необхідних заходів щодо охорони праці та соціального захисту громадян у випадку професійних захворювань та нещасних випадків, доступ громадян до національних систем охорони здоров'я, реабілітації та професійної освіти;
 • забезпечення працівників та членів їх сімей прожитковим мінімумом матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження доходу внаслідок хвороби, народження дитини, нещасного випадку в побуті, виробничої травми або професійного захворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника.

      Створення безпечних умов праці та забезпечення життєдіяльності людини - проблема комплексна і її слід вирішувати постійно як на загальнодержавному, регіональному, так і на місцевому рівнях. Тому питання соціального захисту громадян повинні реалізовуватися за рахунок трьох джерел — державного бюджету, місцевих бюджетів і коштів підприємств.

      Створення ефективної системи соціального захисту на підприємствах є невід'ємною умовою розвитку всякого суспільства, особливо в умовах ринку, виступає необхідною платою суспільства та бізнесу за соціальний

мир, стабільність соціальної системи та можливість нормальної господарської діяльності. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизму є неефективними. Тому здійснення їх повинно проходити комплексно, створюючи в загальній системі управління виробництвом підсистему керування безпекою праці, спрямованої на збереження здоров'я та працездатності людини. Розвиток цивілізованої держави може здійснюватись тільки разом з дією соціального захисту населення.

                      Планування заходів соціального захисту для працюючих в

                                 ДП «Надвірнянський лісгосп» на 2020 рік.

Витяг з колективного договору  основних  заходів  соціального захисту працюючих на підприємстві закладених на 2016- 2020 роки.

 • Забезпечити встановлену законодавством нормальну  тривалість  робочого часу для всіх категорій працівників.
 • Встановити на підприємстві  п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу – 40 годин на тиждень та двома вихідними днями. У зв’язку з коротким  світловим днем в осінньо-зимовий період встановити з 01 листопада по 31 березня шестиденний робочий тиждень на лісозаготівельних роботах. Для окремих  категорій працівників, визначенних чинним законодавством, або за результатами атестації робочих місць за умовами праці, встановлювати скорочену тривалість робочого часу.
 • У період напружених робіт на посадці лісу та деяких інших роботах не допускати збільшення тривалості робочої зміни більше 12 годин. За перероблений час тривалість робочого дня зменшується в інший період облікового часу або надаються додаткові дні відпочинку (без оплати). Для водіїв автотранспортних засобів тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена до 10 годин. Якщо протягом робочого дня мають місце тривалі періоди простої присутності, очікування чи перерви в роботі – тривалість робочого дня може бути збільшена до 12 годин у тому разі, коли час безпосереднього керування автотранспортними засобами протягом робочої зміни не перевищуватиме 9 годин.
 • За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього  неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.
 • Дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний  час, поділу робочого часу на частини, роботи у вихідні, святкові і неробочі дні. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові
 • та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу профспілкової сторони з оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.
 • Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати до 15 календарних днів на рік. Визначеним законодавством категоріям працівників надавати, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін. За бажанням працівника надавати йому в день його народження один день відпустки в рахунок щорічної.
 • Не допускати примушення працівників до переходу на роботу з неповним робочим часом за відсутності змін в організації виробництва і праці.

 

      

     Охорона праці і здоров’я працівників.

 • Дотримуватись законодавчих нормативів щодо обов’язкового забезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими, небезпечними та несприятливими умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 • Проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно з розробленим за участю профспілкової сторони графіком.
 • Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
 • Забезпечувати навчання працівників безпечних методів праці шляхом підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питань охорони праці відповідно до вимог “Типового положення про навчання з питань охорони праці” та інших нормативних документів. Не допускати до виконання робіт працівників, що не пройшли навчання  за індивідуальною програмою підготовки та перевірки знань з питань охорони праці.
 • За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі
 • Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне і об’єктивне розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних заходів, запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві.
 • Організовувати навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань з охорони праці керівних працівників та спеціалістів. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників профспілки та членів

комісії  з питань охорони праці, громадських інспекторів, уповноважених профспілкової організації з питань охорони праці.

     Соціальний захист та задоволення духовних потреб.

 • Не допускати зміни форм власності, передачі іншим юридичним або фізичним особам, здачі в оренду, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціально-культурного і побутового призначення без згоди профспілкового комітету.
 • Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських  спортивних змаганнях, галузевих спартакіада. Конкурсах, оглядах, фестивалях. Надавати відповідний транспорт для організації цих заходів. Звільняти працівників – членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі  в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, затвердженими  підприємством та профспілковим комітетом.

 

 

 1. Способи лісозаготівлі, технічне забезпечення та технологічний процес підприємства.

 

    На лісосіках, лісозаготівля  може проводитися різними способами: або зрубують всі дерева суцільно (підряд), або вибірково де рубаются окремі або групи дерев  для оздоровлення, формування і відновлення деревостану.   Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів. Рубки головного користуванння, рубка стиглого, перестійного  лісу - це спеціальне використання лісових ресурсів із використанням вибіркових, поступових, суцільних та комбінованих систем рубок.   Виходячи із конкретних лісорослинних умов, де проводяться вирубки стиглого лісу, планується застосовувати той чи інший спосіб рубки. Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття. На кожну лісосіку до початку її розробки складається

технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних операцій (валка, обрубка, трелювання, розкряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок).

      В технологічну карту розробки лісоск вноситься заходи щодо мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище (ОВНС). Цих  заходів необхідно дотримуватись. Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру, вздовж лісовозних доріг та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють усі намічені небезпечні дерева. Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку. Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції. Всі лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік. Звалювання дерев, обрізування сучків, розкряжування стовбурів проводяться бензопилами.  Після розкряжування  стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання на верхній склад, тракторами HSM, ТДТ- 55, МТЗ- 80,82, ЛТ -157 обладнаних гідрозахватами та кінне трелювання.

     На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу по лісозаготівлі. Крім того, майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух лісопродукції. Одночасно із заготівлею деревини та після її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

     Залежно від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовують  наступні спосіби очищення лісосік:  складання  порубкових решток  у купи та вали для перегнивання в місцях складування. Вали повинні складуватись в поперек схилів, завширшки 1 метр з розміщенням через кожні 8 -10 метрів. Спалювання порубкових решток  на лісосіках забороняється.

Переміщення деревини з верхнього складу до проміжного проводиться

 автолісовозною технікою УРАЛ, ЗІЛ, Краз, звідки, в основному, відпускається лісопродкукція споживачам.

Оскільки однією з головних вимог до екологічно орієнтованого ведення

лісового господарства є обмежене застосування суцільно-лісосічних рубок, а також зменшення площ лісосік таких рубок, на виконання даних вимог       необхідно розробити довгострокову стратегію переходу від суцільних     

рубок до вузьколісосічних або вибірковим  спосібом рубання  у    відповідних   лісорослинних умовах. 

 

 

 

 1. Лісова Сертифікація.

 

 Систему ведення лісового господарства у лісгоспі привести у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку.

 

       Метою сертифікацї лісів є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення господарства. Наявність сертифікату  засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення лісового господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

     ДП «Надвірнянський лісгосп» прийнило    зобов'язання  за дотриманням  вимог економічного, екологічно і соціального  збалансованого ведення лісового господарства, шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру спільноти  міжнародних стандартів.

       Перша стадія оцінки ведення лісового господарства проведена  в травні 2017 року  аудиторською компанією «Легалліс», проведено основний аудит де за результатами проведеної оцінки, лісгосп отримав сертифікат відповідності системи ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (Forest Stewardship Council®, FSC) -  01.08.2017 р, FC – FM/COC – 804576.

   За період 2018 року аудиторами по лісовій сертифікації проведено конторольний і додатковий аудит стану ведення лісового господарства.  В квітні 2019 року було проведено 2 – контрольний аудит.

 В 2020 році буде проведено  3 – контрольний аудит на відповідність дотримання вимог стандарту ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради. 

 

 1. Дорожня інфраструктура.

 

 ДП «Надвірнянський лісгосп» характеризується розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є:

-  залізниці Івано-Франківськ – (Надвірна) - Рахів, яка проходить через лісові масиви Надвірнянськоголісництвазагальною протяжністю 3км;

-   автомобільна дорога регіонального значення Івано-Франківськ – Рахів - яка проходить вздовжлісовихмасивівНадвірнянськоголісництвазагальною протяжністю 15км;

-   автомобільна дорога територіального значення, Надвірна – Бистриця, яка проходить вздовжлісові масиви Пасічнянського, Зеленського, Довбушанського, Максимецького Бистрицького лісництв загальною протяжністю 50км;

 Державним агентством лісових ресурсів України розроблено „Стратегію розвитку транспортної мережі в лісовій галузі”.

    На виконання стратегії розвитку транспортної мережі ДП «Надвірнянський лісгосп» приділяє належну увагу по будівництву та ремонту лісових доріг, зокрема для забезпечення вивозки лісопродукції, здійснення лісогсподарських і протипожежних заходів і в цілому для забезпечення нормативної роботи лісгоспу. За останні 3 роки облаштовано нових лісових доріг протяжністю більше 50км та регулярно  проводиться біжучий  ремонт існуючих  доріг. Однк аналіз стану транспортної мережі показує, що   розвиток дорожньої сітки в лісвому фонді недостатній до нормативної в порвнянні з країнами центральної  європи, де на 1000га лісових угідь припадає до 50 км.  

 Лісові дороги лісгоспу.

   Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 349 км. Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 7,8 км, і ступінь забезпеченості відповідно до нормативів середня.  

 Регулярно поновляється дорожня лісова  інфраструктура, проводиться  ремонт існуючих  доріг. За період 2019 року проведено - 60 км біжучого ремонту мережі лісогосподарських доріг де використано  коштів в розмірі 109 ,000 тис. грн.   

 В стратегії розвитку дорожньої інфраструктури заплановано в 2020 році збудувати нових доріг протяжністю 3 км.

           Збільшення густоти дорожньої мережі дозволить оперативно використовувати лісові ресурси, розвивати туристично- рекреаційний

потенціал району, забезпечить виконання протипожежних  та інших заходів по охороні лісу.

 

 1. Кадрова політика на підприємстві та кадрове забезпечення.

 

 Кадрова політика- система роботи з персоналом, що об`єднює різні форми діяльності й має на меті створення згуртованого й відповідального колективу для реалізації можливостей підприємства.

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику.

Кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

   

 

 

 

Цілі кадрової політики наведені в таблиці 19.1.

                                                                                                                             Табл. 19.1.

                                          ЦІЛІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

         

Своєчасне забезпечення підприємства персоналомнеобхідної якості у необхідній чисельності

Забезпечення умов реалізації прав і

обовязків, працівників, що

 передбачені трудовим законодавством

Раціональне використання кадрового потенціалу

Формування і

підтримка ефективної роботи трудових колективів

               

 

 

Принципи кадрової політики наведені в таблиці 19.2.

                                                                                                                             Табл. 19.2.

                    ПРИНЦИПИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

                   

Справедли-

вість

Послідов-

ність

Дотримання

трудового законодавства

Рівність

Відсутність

дискримінації за віком,статтю,

релігією

Науковість

Комплек

сність

Систем

ність

Ефектив

ність

                                   

Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз структури ефективності використання робочого часу, прогнози розвитку підприємства і зайнятості персоналу.

При цьому є необхідність оцінки ефективності кадрової політики на підприємстві тобто моніторинг, що потрібно проводити постійно від атестації, підвищення кваліфікації працівників, планування кар`єри, підтримка ефективного робочого клімату і т.д. У такому випадку можна говорити про існування кадрової політики як інструменту управління підприємством.

                ДП «Надвірнянський лісгосп» відноситься до середніх підприємств, де  станом на 31.03.2020 р. чисельність всіх працюючих складає -257 особи з них жінок -55 в т.ч.

 • керівників, професіоналів, і фахівців – 136 осіб з них жінок -18;
 • робітників – 114 осіб з них жінок -33, в т. ч.:
 • керівників- 33 особи з них жінок - 5;
 • професіоналів - 33 особи з ни жінок - 14;
 • фахівців - 77 особи з них жінок - 3;

20.Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового  господарства.

 

      По результатах роботи за період 2019 ріку ДП «Надвірнянський лісгосп» чистий дохід від реалізації продукції, робіт та послуг склав- 78065,0 тис.грн при плані -81800 тис. грн, що становить -95% та 114% до факту 2017 року.

         Цінова політика підприємства формується на основі реальних затрат, розрахованих у відповідності із калькуляцією затрат та враховуючи кон’юнктуру ринку, попит і пропозицію на відповідний вид продукції.

          Собівартість реалізованої продукції склала -76516,0 тис.грн, що становить -95,8% до фінансового плану на 2019 рік та -98,8% до факту 2018 року.

          По підсумках роботи за рік чистий прибуток від реалізації склав 313,0 тис.грн, що становить 27,5% фінансового плану і 14,3 до факту 2018 року. Рентабельність реалізації продукції становить 2,0%.

         Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2019 рік складає 7934грн, у 2018 році 8638 грн, що становить 91,8%

        Сплачено податків і обов’язкових платежів 26766,0 тис.грн, що становить 76,3% фінансового плану і 84,7% до факту 2018 року.

       Використано коштів на ведення лісового господарства у 2019 році 38459 тис.грн, що складає 78,2% до факту 2018 року

.

      Середньомісячна продуктивність праці 1 працюючого у 2019 році складає 284909грн, у 2018 році - 284380грн, що становить 100,2% до факту 2018 року.

      Аналізуючи результати лісогосподарської діяльності лісгоспу необхідно  відмітити  те, що  ведення лісового господарства  проводиться тільки  згідно «Проекту організації і розвитку лісового господарства», який проектується лісовпорядкуванням на ревізійний період.

 Виконання  Законів України, Указів Президента, постанов, інструкцій КМУ, наказів Держлісагенства України та Івано –Франківського  ОУЛМГ, є неухильним обов’язком до виконання трудового колективу лісгоспу, в результаті чого забезпечується  безперервне, невиснажливе та раціональне користування лісовими ресурсами  а саме:

- виборка деревини з насадження не перевищує  середній  річний  приріст

   деревостану;

 - проведення рубок головного користування в обсягах  не перевищують

   розрахункову лісосіку;

 - своєчасне проведення санітарно-оздоровчих заходів з метою утримання

    насаджень в належному санітарному стані;

 - на належному рівні ведеться контроль за станом охорони лісу від

    незаконних   рубок та інших порушень лісового законодавства;

-  лісовідновлення проводиться з врахуванням показників регіональної

   типології,     всіх природно – лісівничих показників    для створення

   лісових  культур з   перевагою впровадження аборигенних видів;

- на виконання «Закону України про охорону навколишнього природного

   середовища» на підприємстві проводиться регулярна робота на мімінізацію

   впливу виробничої діяльності довкілля;

 - вимоги сертифікаційного процесу  в лісгоспі   виконуються    і зауваження

   при    аудитах беруться до неухильного виконання;

-  ефективно впроваджується в життя програма  використання  лісових

    ділянок    цінних для рекреаційної діяльності;

 • кадрове забезпечення відповідає нормативно встановленим процедурам;
 • соціальний захист працівників на підприємстві є одним з важливих напрямків.

 

 

 1. Рекреаціна діяльність підприємства.

 

 Одним із важливих напрямків діяльності державних лісогосподарських підприємств є використання ділянок лісового фонду, що мають високу естетичну, історичну чи природну цінність, для населення рекреаційних та просвітницьких послуг.

     За дорученням Кабінету Міністрів України  та згідно наказу Держкомлісгоспу №109 від 21.04.2010 року розроблено спеціальну програму та проводиться розвиток мережі рекреаційних об`єктів в лісах, активізовано інформаційно – просвітницьку діяльність задля популізації новостворених обєктів серед населення.                                                                                                                     Рекреаційна діяльність це система заходів, пов'язаних з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, які розташовані поза межами їх постійного проживання.                                                                                                             Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство»   на даний час побудовано  13 рекреаційних об`єктів, з малими архітектурними спорудами, лісовими меблями, дитячими майданчиками тощо. Усі відпочинкові об’єкти регулярно підтримуються в доброму стані, проводися благоустрій, ремонт, заміна пошкоджених виробів. Відпочинкові майданчики розташовані на узбіччях автошляхів, неподалік населенних пунків, мальовничих та затишних галявинах, що мають високу естетичну та природну цінність, а тому інтенсивно використовуються населенням за призначенням. Навантаженність кожного з рекреаційних об`єктів в середньому від 15 до 30 осіб і більше.

      Одним із  питань  є неврегулювання збору коштів за відвідування відпочинкових об’єктів в цілях підтримки в належному санітарному стані даних територій.       

                               

 В планах майбутньої перспективи розвитку рекреаційної діяльності підприємства є, облаштування нових об’єктів рекреації в   Пасічнянському  Зеленському та Річанському лісництвах.

     Виробничий процес  діяльності підприємства може змінювати свій напрямок при змінних умовах діяльності і планових величин, тобто можливе корегування, доповнення,  даного плану  лісового господарювання.

Інформацію підготували:

відділ лісового господарства

відділ кадрів,

бухгалтерія,

виробничо – комерційний відділ

відділ планово- екогомічний;

відділ комерційно- виробничий.