П'ятниця, 31 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Надвірнянське л-во Надвірнянське лісництво. Площа 4170 .Лісничий Міщук Б.М.. с.Мирне Надвірнянський р-н.
Довбушанське лісництво Довбушанське лісництво.Лісничий Жолобчук В.М. Площа 4171 г. . уч.Верхня Зелениця.с.Зелена.Надвірнянський р-н.
Пасічнянське лісництво Пасічнянське лісництво.Лісничий Герба І.І.Площа 4811 г. вул.С.Галечко, 63, с.Пасічна.Надвірнянський р-н
Бухтівецьке лісництво. Бухтівецьке лісництво.Лісничий Онуфрак. В.Д .Площа 4289га. уч.Бухтівець. с.Пасічна. Надвірнянський р-н
Бистрицьке лісництво Бистрицьке лісництво. Площа 6629 г. Лісничий Мотрюк І.М. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н.
Довжинецьке лісництво Довжинецьке лісництво. Площа 5143 г. Лісничий Кузюк Б.Р. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н
Зеленське лісництво Зеленське лісництво. Площа 4840 г. Лісничий Жолобчук В.М. уч.Черник, с.Зелена. Надвірнянський р-н
Максимецьке лісництво Максимецьке лісництво. Площа 5210 г. Лісничий Михайлюк О.В. уч. Максимець. с.Зелена Надвірнянський р-н.

План заходів щодо ведення лісового господарства по ДП «Надвірнянськелісове господарство»

Карта-Схема існуйочого поділу тереторії ДП "Надвірнянське ЛГ"  в межах сільських рад

рт ро ьорь.jpg

а) Проведення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубок, виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт, облік лісокористувань, охорона лісів, ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

б) Опис лісових ресурсів.

Показники

За даними лісовпорядкування

 

на 01.01.1997р.

на 01.01.2009р.

1

2

3

Загальна площа земель лісового фонду, га

44925,0

44921,0

із них : Лісові землі

43090,7

43218,6

в тому числі: - вкриті лісовою рос.

із яких лісові культури

40838,8

18989,2

41084,6

18452,6

- не зімкнуті лісові культури

939,3

361,4

- лісові розсадники, плантації

183,6

172,7

- рідколісся

- загиблі насадження

32,2

17,6

59,1

-

- зруби

468,5

717,3

- галявини

249,9

410,6

- лісові шляхи, просіки, канави

360,8

412,9

Разом не вкритих:

768,2

1187,0

Нелісові землі:

1834,3

1702,4

із яких:   - рілля

15,4

5,4

- сіножаті

206,9

146,2

-пасовища

708,9

745,4

- води

269,6

258,8

- болота

12,5

15,0

- садиби, споруди

78,9

59,2

- траси

122,4

134,3

- інші нелісові землі

419,7

338,1


Екологічні обмеження ґрунтуються на існуючому поділі лісів лісового господарства на категорії зависності,їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на ревізійний період відповідно до постанови КМУ №773 від 16.04.2007 р. Діяльність ДП «Надвірняське лісове господарство» має вирішальне значення в контексті соціально - економічних умов з причин домінування лісів як основного типу рослинності в регіоні; характеру ведення підприємством своєї діяльності,що передбачає втручання людини в функціонування екосистем.

Заготівля деревини проводиться в межах річного приросту і не перевищує його. Обсяги заготівлі встановлені в планах ведення господарства на десятирічний період. Це дозволяє оптимізувати заготівлю лісопродукції по роках. Дані щодо обсягів заготівлі підлягають систематичній звітності і аналізу. В окремих випадках існують обмеження на заготівлю деревини, у зв’язку з виконанням лісами інших функцій. Обсяги використання не деревної продукції, в тому числі, місцевим населенням, не призводить до виснаження запасів цих лісових ресурсів.

в)      В результаті інвентаризації ресурсів , які надані ВО «Укрдержліспроект», систему управління лісовими ресурсами засновано на екологічних характеристиках даного лісу, зокрема для збереження існуючого біорізноманіття  регіону ДП «Надвірнянське лісове господарство».

ДП «Надвірнянське лісове господарство» проводить свою діяльність в екологічно чистому гірському регіоні, де практично відсутні підприємства, які б забруднювали оточуюче середовище. Промислова діяльність підприємства, направлена на вирощування лісу, його заготівля та переробка, при дотриманні існуючих в національному законодавстві природоохоронних вимог, суттєвих загроз в плані забруднення середовища – не створює .

На підприємстві є довгострокові (стратегічні) і короткострокові (тактичні і оперативні) плани ведення лісового господарства. Довгострокові плани готуються спеціалізованим державним підприємством ВО «Укрдержліспроект» і включають: опис підприємства, характеристику лісового фонду підприємства, таксаційні матеріали, картографічний матеріал, техніко-економічні показники діяльності підприємства тощо. Довгостроковими завданнями ведення лісового господарства є: покращення якості лісового фонду і лісосировинної бази на період обороту господарства, сприяння виконання лісонасадженнями їх екологічних функцій, оптимізація використання лісових ресурсів.

Плани містять наступну інформацію: загальний опис ресурсів, характеристики лісів (типи лісу, характеристики деревостанів, стан лісів), діяльність по лісозаготівлям і лісовідновленню, боротьбі з шкідниками і хворобами лісу, будівництво і ремонт доріг. В проекті розвитку лісового господарства також подано обґрунтування розміру щорічної розрахункової лісосіки. Таксаційні описи містять лісівничо-таксаційну характеристику деревостанів для кожного кварталу і виділу і описують заходи заплановані на рівні кожного виділу.

В планах ведення лісового господарства недостатньо уваги приділено розгляду питань, пов’язаних з довкіллям та соціальним питанням.

г)      Щорічний обсяг заготівлі лісових ресурсів ґрунтується на основі проекту «Організація розвитку лісового господарства». ДП «Надвірнянське лісове господарство» на ревізійний період. Оборот господарства планується на кожен рік і залежно від деревних порід,які зростають на території підприємства

Рубки головного користування проектуються у відповідності з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМ України від 23 травня 2007 року №761 та «Правил рубок головного користування в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року №559.

З метою забезпечення екологічно збалансованого лісокористування, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів, рубки головного користування запроектувати у повній відповідності до Закону України від 10.02.2000 року «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах  в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду,санітарні і лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки пов`язані з реконструкцією та ландшафтні рубки) керуватись «Правилами поліпшення якісного складу лісів»,затверджених постановою КМУ від 12 квітня 2007 року №724.

д)      Для сталого управління лісами в умовах забруднення атмосфери та антропогенного тиску,зміні клімату потрібно регулярна,об`єктивна та своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових ресурсів. Така інформація може бути одержана при моніторингу лісів,динаміки їх приросту. Відповідно до вимог Держлісагенства України від 30.03.2011 р.№60 «Про стан та перспективи розвитку лісовпорядкування». ДП «Надвірнянське лісове господарство»,три ділянки моніторингу на яких описує  часову і просторову динаміку стану лісів і визначає території на яких відбуваються суттєві зміни.

е)       Заходи екологічної безпеки засновані на результатах проведеної оцінки впливу на навколишнє середовище. Оцінка впливу на навколишнє середовище передбачає вивчення альтернативних варіантів для прийняття остаточного рішення на основі оптимізації та окупності капіталовкладень у виробництво із врахуванням потреб забезпечення безпеки для людей і навколишнього середовища. Тому потрібно здійснювати оцінювання впливу ведення лісового господарства на навколишнє середовище. Можливі впливи на навколишнє середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, які можуть призвести до негативних наслідків.

Для проведення оцінки екологічної безпеки, заснованої на результатах проведеної оцінки можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів. Інструкцію застосовують для :

 • будівництва чи ремонту лісових доріг;
 • будь яких форм обмеження водотоків в річках чи струмках;
 • заліснення;
 • зміни типів відновлення;
 • рекреаційної діяльності і відповідної інфраструктури;
 • комунікаційної вежі разом з відповідною інфраструктурою;
 • ліній електропередач та трубопроводів;
 • зміни видового складу;
 • зміни природного поновлення на штучне або зміні способів господарювання;
 • використання природних лісових територій та продукції для комерційних чи інших цілей;
 • облаштування місць для нових сміттєзвалищ;
 • впровадження нових видів діяльності, що можуть мати значний вплив на навколишнє середовище.

Оцінювання впливу на навколишнє середовище на ділянках, де планується проведення лісогосподарських заходів, проводять фахівці(інженери, помічники лісничих, лісничі), відповідальні за проведення заходу під час підготовчих робіт і складання технологічних карт до цих заходів. Під час оцінювання слід заповнити спеціальну форму. Фахівці, які проводять оцінювання, записують потенційні негативні впливи, які можуть мати місце в результаті проведення заходу, оцінюють ступінь впливу (значний або незначний) і визначають спеціальні заходи, які вживатимуться для пом`якшення впливу лісогосподарського заходу на навколишнє середовище. 

ж)     Процедуру виявлення та реєстрацію рідкісних та зникаючих видів флори і фауни. Що знаходяться на території лісового господарства підприємства, слід починати із запиту до місцевого органу охорони навколишнього середовища щодо надання списків видів з Червоної книги України, підписаних Україною конвенцій, списків регіональних рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також рослинних угрупувань, занесених  до Зеленої книги України. Наступним кроком цієї процедури є:

2010 р. – видати наказ про виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин і місця їх оселення або місцезростання. Опрацювання матеріалів лісового та мисливського впорядкування. Консультації з місцевими експертами та іншими зацікавленими сторонами.

2011 р. – розробити заходи щодо збереження цих видів.

2012 р. – провести їх моніторинг та розробити карту схем з нанесенням їх виявлення. Оновити технологічну карту, яка включає природоохоронні заходи.

2013 р. – проведення моніторингу. Здійснення спостереження за рідкісними та зникаючими видами флори і фауни і оновлення документованої інформації про їх наявність.

2014 р. – вивчення стану об`єкту чи площу угрупувань або популяцію рослин. Порівняння динаміки змін по площі або ареалу поширення(місцезростання)

2015 р. – підведення підсумків моніторингів за 5 років.  Аналіз та план на наступні 5 років. Проведення навчання, щоб могти визначити рідкісні та зникаючі види, принаймні ссавців, птахів, рептилій та судинних рослин. Здійснювати співпрацю з природоохоронними службами, фахівцями, екологічними організаціями з метою встановлення охоронних зон і захисних територій для рідкісних, зникаючих видів та середовищ їх існування, а також способів ведення господарства на цих територіях.

і)       Технології лісозаготівель, які застосовуються в Карпатському регіоні, вносять суттєві зміни в лісове середовище та хід лісовідновних процесів. Ці зміни, у більшості випадків, приводять до погіршення функцій гірських лісів і часто бувають більш істотні, ніж зміни, що виникають при вирубуванні деревостанів. За відносно короткий період майже вдвоє зменшилась їх лісистість, значно знизилась верхня межа лісу, на великих площах корінні змішані насадження замінені штучно створеними одновіковими, однопородними деревостанами. У зв’язку з цим почастішали інвазії шкідників та грибкових захворювань в ялинових монокультурах, вітровали і повені, під загрозою зникнення опинилось ряд рідкісних ендемічних видів рослин і тварин. Тому актуальним є запровадження природозберігаючих технологічних процесів і систем машин для гірських лісозаготівель на базі раціонального поєднання різних видів рубок та створення належної лісової інфраструктури.

За відносно короткий період майже вдвоє зменшилась їх лісистість, значно знизилась верхня межа лісу, на великих площах корінні змішані насадження замінені штучно створеними одновіковими, однопородними деревостанами.  У зв’язку з цим почастішали інвазії шкідників та грибкових захворювань в ялинових монокультурах, вітровали і повені, під загрозою зникнення опинилось ряд рідкісних ендемічних видів рослин і тварин. Тому актуальним є запровадження природозберігаючих технологічних процесів і систем машин для гірських лісозаготівель на базі раціонального поєднання різних видів рубок та створення належної лісової інфраструктури. Карпатською конвенцією [5] передбачено організацію ведення лісового господарства в регіоні на принципах сталого розвитку, що означає управління і використання лісів таким шляхом, який забезпечує постійне підтримання їх біорізноманіття, продуктивності, відновної здатності та виконання всіх важливих функцій, без порушення інших екосистем. Одним з документів, спрямованих на виконання цих вимог в регіоні є  Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” . Ним передбачено завдання по забезпеченню економічно збалансованого лісокористування, запобіганню проявам згубних наслідків природних явищ (повені, селі, зсуви), посиленню водоохоронних, захисних, кліматорегулючих та інших корисних властивостей лісів.

Надзвичайно важливим питанням у реалізації вимог Карпатської конвенції в діяльності лісогосподарських підприємств є встановлення величин допустимої межі негативного впливу процесів лісокористування на лісове середовище, що дозволить встановити обґрунтовані обмеження ступеня їх впливу на лісові екосистеми.

Ведення лісового господарства регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини. Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”, ”Правилами відпуску деревини на пні в лісах України” та іншими. Законодавчі вимоги у галузі лісового господарства не дозволяють пошкоджувати ростучі дерева, що залишаються, та лісові екосистеми. Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки. Частина відходів, що залишаються, рівномірно розкидається по лісосіці для перегнивання. Всі роботи на лісосіці ведуться у відповідності з технологічними картами, які розробляються для кожної лісосіки та кожного виду рубки головного користування, санітарних рубок чи прохідних рубок. Технологічні карти містять оптимальні способи розробки лісосіки з нанесенням мінімальної шкоди середовищу та з метою забезпечення максимального виходу продукції на лісосіці. Має місце постійне вдосконалення технологій лісозаготівлі з метою уникнення пошкоджень лісових ресурсів. Це, зокрема, впровадження сучасних технологій лісозаготівлі на основі систем вибіркових рубок та використання відповідної техніки.

План ведення господарства лісгоспу в повному обсязі чи його короткий підсумок знаходиться в конторі підприємства, тому будь-який громадянин громадянин має право отримати відповідь на будь-який інформаційний запит, що не передбачає розголошення державної чи комерційної таємниці.

Адміністрація